”GÖKÇE BARAJI ÖLÜYOR DEMİŞTİM”

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Doğan  04.05.2012  tarihinden beri YALOVA Gökçe Barajı ile ilgili uyarılarda bulundu. “Gökçe Barajı Ölüyor Eğer önlem alınmazsa, barajdan Temmuz-Ağustos 2014 gibi su alınamayabilir.” Diyerek tehlikeye dikkat çekmiş ve gereken önlemlerle ile ilgili önerilerde bulunmuştu. Buna rağmen   gerekli önlemler alınmadı. Gökçe Barajı havzasında biriken suyun dağıtımı ve yönetimi doğru yapılamadı. Göz göre göre  tehlike geliyorum dedi. Şimdi Bayramdan sonra su kesintisi yapılacak deniliyor. Doç. Dr.  Doğan: “Daha önce de söyledim. Aşağıdaki önlemler bir an önce alınmalı.” “Barajdan su çekilmesinde tasarrufa gidilmediği takdirde, Temmuz-Ağustos 2014 gibi baraj kotunun kritik seviyede olacağı ve artık su veremeyeceğini göstermektedir. İçme suyu dışında üretim amaçlı kullanılan su, deniz suyu arıtımı sağlanarak tedarik edilebilir. Böylece Gökçe Barajı önemli ölçüde su kazanmış olabilecektir. Baraja Ortaburun Göleti ve Kurtköy deresinden su aktarılabilir.Tarımsal amaçlı sulama için sondaj çalışmaları yapılarak açılacak olan kuyular yardımıyla tarımsal sulama yapılmalıdır. Bununla birlikte Yalova Gökçe Barajı Havzası Koruma Eylem Planı hazırlanmalı ve akabinde doğru havza yönetimi sağlanmalıdır. Suyun kaynağı baraj havzasıdır, buradaki orman, akarsular korunmalıdır ve burası Yalova’nın geleceği açısından asla imara açılmamalıdır. İdari kayıpların önüne geçebilmek için su sayaçlarının okumaları doğru yapılmalıdır. Denetimsiz su kullananlar saptanıp ağır cezalar verilmelidir. Bu konuda mahalli yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Özellikle köy muhtarları bu konuda takipçi olmalıdırlar. Fiziksel kayıplar için, olası kayıpların meydana gelebileceği yerlere su basıncı ölçebilen basınç sensorları yerleştirilebilir. Uzaktan algılama ile bu basınç sensorlerinden gelen veriler ana kumanda merkezine SCADA’ya aktarılıp buradan fiziksel kayıpların nerede ve ne kadar olabileceği kolaylıkla saptanabilmektedir. Bunun için bir SCADA merkezi derhal kurulmalı ve suyun takibi sağlanmalıdır.” Yalova’da diğer illere göre 2-2.5 katı fazla su tüketilmektedir. Bursa’ da 143 litre/kişi-gün, İstanbul 186 litre/kişi-gün, Kocaeli 251 litre/kişi-gün, İngiltere 150 litre/kişi-gün, Almanya 190 litre/kişi-gün, su kullanırken  Yalova’da 2013 yılında gülük  kişi başı su kullanımı 405 litredir. Muhakkak önlem alınmalı ve tüketim makul seviyelere çekilmelidir. Grafiğe bakıldığında Yalova ili nüfusunun 2007 – 2014 su yılları arasında sürekli olarak artış gösterdiği, buna bağlı olarak da kişi başı kullanılan su miktarının 2008 yılından sonra nüfusla doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. Kişi başı kullanılan su miktarı en fazla 2007 su yılında (günlük kişi başı 444 litre), en az ise 2009 su yılında (günlük kişi başı 377 litre) gözlemlenmiştir.(TUİK, 2012 Şekil 1.) Önlem alınmaz ve Böyle Giderse 2023 te Günlük Kişi Başı  Su  Kullanımı Tahmini 641 litre. Grafikler incelendiğinde 2013’den 2023 yılına kadar Yalova’nın nüfusunda büyük bir artış olduğu görülmektedir. Artan nüfusla birlikte kişi başı kullanılan su miktarında da artış görülmektedir. Ancak araştırmalara ve sonuçlara göre Yalova’da kişi kullanılan su miktarı diğer illerde kullanılan su miktarından çok fazladır. Diğer illere göre neredeyse 2-2.5 katı fazla su tüketimi olan Yalova Türkiye’de su tüketimi konusunda  1. Konumdadır. İller Bankası yöntemine göre  2023 te tahmini  nüfus 276.996, günlük kişi başı su kullanımı ise tahmini  641 litre olarak hesaplanmıştır.

Bir cevap yazın