COŞKUN’DAN TBMM’DE BASIN TOPLANTISI

0

Ak Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun, TBMM Komisyon toplantılarını sürdürüyor. Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanmasına için kurulan Araştırma Komisyonu icra kurulu üyesi AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun, komisyon üyesi milletvekilleri ile T.B.M.M. üyeler lokantasında basın mensupları bilgilendirme toplantısına katıldı. Kahvaltılı toplantıda Komisyon çalışmaları hakkında basın mensupları ve kamuoyu bilgilendirildi. Bu güne kadar yapılan bilgilendirme, görüş paylaşımı ve sunular özet halinde değerlendirildi. 4 hafta önce Yalova’yı da ziyaret eden Araştırma Komisyonu üyeleri, Fen Liseleri ve Bilim Sanat Merkezleri hakkındaki görüşlerini de detaylıca basın mensupları ile paylaştılar. Üstün Yetenekli Çocukların Araştırılması için kurulan bu komisyonun ‘ülkemizin aydınlık geleceğine ışık tutacak önemli bir çalışma’ olacağına inandığını ifade eden Yalova Milletvekili Temel Coşkun, “Komisyon kurulduğu günden beri haftada en az 4 kere toplantı düzenlemek suretiyle çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Gelinen noktada önemli tespitler yapılmış, ilgili tüm Bakanlıkların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerimiz ve çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Üstün yetenekli çocukların tespiti ve eğitimleri ile ilgili diğer ülkelerin uygulamaları da hassasiyetle incelenmektedir. Bu konuda daha önce çalışması olan tüm tüzel ve kişisel girişimler, araştırmalar ve öneriler Komisyon toplantılarımızda bütün hassasiyetiyle değerlendirilmektedir. Üstün yetenekli çocukların tanılanmasından uygulanacak programlara, okul-öğretmen ve aile program ve modellerine, ülkemizdeki kanun, yönetmelik ve yönerge düzenlemelerine kadar tüm konular detaylıca ele alınmıştır. Üstün yetenekli çocuklarımız için ilgili kurumlar ve uygulamaları tek tek incelenmektedir. Stratejik plandaki yerlerinin belirlenmesi, üstün yetenekli çocuklarımıza hangi öncelikli imkanların sağlanması ve onların etkin istihdamının detaylıca değerlendirildiği Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir” dedi. 23. Yasama (önceki) Döneminde de görüşülen; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Plan ve Bütçe, Tarım, Orman ve Köyişleri ile AB Uyum Komisyonlarından geçen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısının” görüşüldüğü Çevre Komisyonu üyesi Yalova Milletvekili Temel Coşkun, T.B.M.M. çalışmalarına önemli katkı sağlıyor. Çevre Komisyon toplantısına Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Çevre ve şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’nun değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlama açısından önem arz ettiğini vurgulayan AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun, “türlerin ve türlere ait yaşama alanlarının korunmasının sağlanması, tabii değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve korunan alanların statülerinin net ve anlaşılır bir şekilde yeniden belirlenmesi, bozulmuş ekosistemlerin rehabilite edilmesi amaçlanmaktadır. Korunan habitat ve türlerle ilgili envanter oluşturulması, habitat ve tür koruma alanlarının belirlenmesi gibi bir çok yeniliği öngören bu tasarı ile izlemeye dayalı koruma yaklaşımlarının, biyoçeşitliliği koruma ağının oluşturulmasının, ekosistemin iyileştirilmesinin yanında teşvikler, telafi edici tedbir ve tazminatlar ile eski haline getirme zorunluluğu gibi önemli başlıklar ön plana alınmıştır. Tasarının bir an önce yasalaşması ile halkın tabiat hakkında bilinçlenmesini ve toplumun korumaya yönelik katkılarını artıracak faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların sağlıklı ve kalıcı bir şekilde düzenlenmesini temenni ediyor, katkısı olan tüm kamu çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.