ÖZLEMLE ANIYORUZ.

0

Büyük Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının  73. Yılında Siyasi partilerin il Başkanları Belediye Başkanları ve Sivil toplum örgütleri yaptıkları ayrı açıklamalarda “Büyük devlet adamı, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 73. yılında, saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz” dediler. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Niyazi Eruslu yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Komutan ve Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 73. yıldönümünde saygı ile anıyoruz. Gücünü milletine olan sevgisinden, inancından ve güveninden alan Atatürk’ün başarıları, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol gösterici olmuştur. Cephelerde kazandığı zaferlerle büyük bir asker olduğunu kanıtlayan Gazi Mustafa Kemal, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesiyle dünya barışına önderlik yapmış, çağdaş fikirleri ile ülkemizin gelişim sürecini başlatmıştır. Ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen yenilikler ve atılımlar korunmalıdır. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ü doğru anlamak bizlerin görevidir. Çünkü, O’nun “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyeti bizler geleceğe taşıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Bu duygu ve görüşlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun” dedi Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal yaptığı açıklamada “Kendisini millete adamış, bağımsızlık yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla tüm dünyaya örnek bir lider olmuştur. Atamızın aramızdan ayrılışının 73. yıldönümünde kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anacağız.Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde küllerinden doğmasını sağlamış, Türkiye Cumhuriyet ile bizlere çağdaş uygarlığın yolunu açmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanından sonra gelişmeye başlayan ülkemizde yapılan devrimlerin kararlarını kentimizde alarak hayata geçirmiştir. Yalova’da kaldığı sürede kentimize olan sevgisini “Yalova Benim Kentimdir” diyerek ölümsüzleştirmiştir. Zorlu sınavlardan geçtiğimiz şu günlerde birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin var olduğu bir ortamda bizler bu tehditlere karşı daima tek yürek olarak en güzel cevabı vermeliyiz. Atalarımız din, dil, meshep, ırk ayrımı gözetmeden hep birlikte hareket ederek bu eşsiz vatanda bizlere yaşama olanağı sağladığını asla unutmamalıyız. Bu zorlu dönemde de omuz omuza vererek tüm zorlukları aşacağımızı herkes çok iyi bilmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 73. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi Ak Parti İl Başkanı Mazhar Aydın yaptığı açıklamada“ Zorlu geçen İstiklal mücadelesinden sonra Türkiye Cumhuriyetini kurarak bizlere emanet eden Atatürk’ün bizlere en büyük mirası Cumhuriyet’tir. “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü anlamak ve bu uğurda çalışmak her vatandaşımızın borcudur.Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çağdaş bir Türkiye için yaşamı boyunca çalışmış , önemli reformlara imza atmıştır. Atatürk’ün yaşamında Yalova’mızın ayrı bir yeri vardır. Cumhuriyetin ilanından sonra mesaisinin büyük bır kısmını ilimizde geçiren Büyük Önderimiz sevgisini de “Yalova Benim Kentimdir” diyerek belirtmiştir. 10 Kasımlar; O’nun 57 yıllık mücadelesini, yaşamını , milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini iyi anlama ve onlardan istifade etme bakımından önemlidir. 10 Kasımlar; Türk milleti için Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak kadar, onun eserlerine sahip çıkmak ve onun ideallerini gerçekleştirme kararlılığını göstermek açısından önemli bir gündür.Onun bizlere bıraktığı değerleri yaşatmak bizim onurumuz, o değerleri gelecek kuşaklara aktararak milletimizi gösterdiği hedeflere ulaştırmak ise en büyük görevimizdir.Onun hedeflerine ulaşabilmenin yolu, bilgi, eğitim, bilim ve teknolojide en iyi seviyeye ulaşmak, özgürlük ve demokraside istenilen düzeye gelmede yatmaktadır. Genç nüfusumuzun, eğitimli, sağlıklı, kendine güvenen, ufku açık , çalışkan , ülkemizi gelişen teknolojiye ayak uyduracak seviyeye taşıyacak vizyona ve yapıya sahip olması gerekmektedir. Ülkemizin ekonomik kalkınma ve gelişme hızı dikkate alındığında muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmada hızla ilerlediğini görmek bizleri memnun etmektedir. Bu kararlılık ve çalışma azmi ile genç nesillerimize daha iyi bir geleceğin inşası için hep birlikte çalışmaktayız.Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. CHP İl Başkanı Cemil Fitoz yaptığı açıklamada “ Mustafa Kemal gibi düşünebilmek ; işçisiyle, memuruyla, öğrencisiyle, öğretmeniyle, genci ve yaşlısıyla Mustafa Kemal gibi düşünebilmek. Bu adımı atarken yeni neslin geçmişini iyi bilmesi ve özümsemesi gerekmektedir. Her  fert üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olması gerekir.Atatürk, Türk milletini büyük bir atılıma hazırladığı ve yönlendirdiği yüzyılda Avrupa ve Asya’nın pek çok ülkesinde totaliter veya diktatörlükler bulunuyordu. Yabancı  gazetecinin bir  sorusuna Atatürk ; “ Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükümet olmak isterim “ diye cevap vermiştir.Yalnız 10 kasımlarda değil düşünce ufkumuzda Atatürk’ün mücadeleci ruhu, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Özenle kurmuş olduğu ve kurulduğunda binlerce şehidin kanı, ulusun en yüce değeri Cumhuriyeti görmezden gelenlere karşı birlik ve beraberliğimizin daha da gelişmesini diliyorum” dedi MHP İl Başkanı Hasan Topçular yaptığı açıklamada “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kudret ve haşmetinden aldığı güçle, emperyalist mihraklara karşı verilen istiklal mücadelesinin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olmuştur.. Atatürk, Türk ve dünya tarihinin  şahit olduğu en mümtaz kişilerden birisidir.”Hayatı boyunca, kendisini, varlığından güç aldığı büyük milletimize adayan Mustafa Kemal Atatürk; kahraman bir komutan, muktedir bir politikacı ve büyük bir devlet adamı olarak çok önemli hizmetler ifa etmiştir.Vatanımızı parçalamaya yeltenenleri, büyük milletimizin binlerce yılda oluşturduğu maddi ve manevi haklarını çiğneme cüreti gösterenleri geldikleri gibi gönderen bir iradeye liderlik yapan bu büyük devlet adamına, çok şey borçlu olduğumuz iyi bilinmelidir. Zorluklar karşısında inandığı ülküden asla ödün vermemiş, mücadelesinin her safhasında, aziz milletimizin şefkat ve civanmertliğine güvenerek, tükenmez feyzinden güç almış ve kutlu yolculuğuna devam etmiştir.En bunalımlı zamanlarda, kararlığın, azmin, sabrın timsali olmuş, milletimizi boyunduruk altına alma heveslilerine Sakarya’da, Dumlupınar’da hak ettikleri cevabı vermiştir.Aynı zamanda dün, bugün ve yarın arasında muazzam bir terkip kurmaya çalışarak, milletimizin sosyolojik derinliğini ve tarihi devamlılığını göstermeye çalışması da yaptığı büyük işlerin tamamlayıcısı niteliğindedir. Ancak,üzülerek ifade etmeliyiz ki, Hakka yürüyüşünün 73. yıldönümünde, maksatlı çaba ve faaliyetler sonucunda büyük eserinin tartışmaların içine çekilerek yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir.Cumhuriyet’e ve kurucu liderine yönelik sistemli ve organize saldırıların yoğunlaştığı şu günlerde; dünden bugüne ulaşan milli değerlerimize her vatansever tarafından sahip çıkılması öncelikli bir mesele haline gelmiştir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, muhterem manevi varlığına ve eserlerine yönelik sinsi emellerin asla bir sonuca ulaşamayacağı inancımı muhafaza ederek; ebediyete intikal edişinin 73. yıl dönümünde, aziz hatırasını minnet duygularımızla yâd ediyor, kendisine Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz.” Dedi Yalova Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada” Aziz Türk milletinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hakk’a yürüyüşünün 73. yıldönümünü idrak etmekteyiz.Necip Türk milleti için Ata’sından cismen ayrıldığı, hüzün dolu bir gün olan 10 Kasım; Atatürk’ün fikirlerini ve eserlerini anlamanın, geliştirmenin ve yine nesillere aktarılmasının da bir fırsatı olarak değerlendirilmelidir.Kahraman askerine ve büyük Türk milletine güveni her daim tam olan Mustafa Kemal Atatürk, varlığını Türk varlığına adayan kudretli bir komutan, siyaset ve fikir adamıdır.O, cefakâr Türk milletinin yüreğindeki bağımsızlık ateşini harekete geçirerek, Türk vatanı üzerinde hain emeller güdenlere karşı büyük bir zafer kazanmış; bu zaferi, Cumhuriyet’le ve inkılaplarıyla taçlandırmıştır.Gazi Mustafa Kemal; elde ettiği zaferler, kurduğu milli devlet ve Cumhuriyet’le, mazlum ve ezilen milletlerin bağımsızlık mücadelelerinde ve kalkınma hamlelerinde bir umut ışığı ve model olmuştur.Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanı aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.” denildi DSP İl Başkanı Cemal Bayram yaptığı açıklamada “Yüz yıllar geçse de Atatürk’ümüzün Ulusumuza kazandırdığı onur, özgürlük ve bağımsızlık sevinci her zaman güncelliği ve tazeliğini koruyacaktır. Bitmeyen tükenmeyen bir gelişim enerjisi taşıyacaktır. Tam bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik ulusumuzun olmazsa olmazı olacaktır.84 yıllık Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önderimizin devrim ve ilkelerine her geçen yılar içinde gereksinim duymaktayız.O büyük insana devrim ve ilkelerini uygularken ayak bağı olanlar bu gün iktidardadır. Düşünce ve görüşlerine saldıranlar belli makamları işgal etmektedir. Zor günler yaşamaktayız. İyi niyetle iktidarda olan güçlerin Atatürk’ümüzü geçte olsa anlayacaklarını beklemekteyiz. Karanlık düşüncelerinden sıyrılarak çağın gereklerini ve uygarlık ışığını sezinleyeceklerini ummaktayız.Bu tüm ulusumuzu mutlu kılan bir olgu olacaktır. Tüm bu koşullar altında halkımızı uyanık ve duyarlı  olmaya davet ediyoruz.Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz.” DP İl Başkanı Fahri Özkaya yaptığı açıklamada “Ulu Önder Atatürk’ün aramızda ayrılışının 73.yılında ulusça yokluğunu büyük bir özlemle içimizde hissediyoruz.Çökmüş bir imparatorluktan Türk Milletinden almış olduğu destekle modern laik ve demokratik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyetini 87 yıl önce sağlam temeller üzerine kurarak bugünlere gelmesini sağlayan Ulu Önder Atatürk Cumhuriyetin kuruluşundan 15 yıl sonra hayata gözlerini yummuş kurduğu cumhuriyet koyduğu ilkeler doğrultusunda bugünlere gelmiş ve ilelebet var olmaya devam edecektir.Ancak son dönemlerde ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynanırken Ulu Önder Atatürk’ün ortaya koymuş olduğu ilke ve inkılaplardan rahatsızlık duyarak devletimizin üniter yapısını tahrip edici davranış ve eylemler içersinde bulunan kesimler bulunmaktadır. Bilinmelidirki. Bugün demokrasi havarisi kesilenler bulundukları makamlara cumhuriyet’in kazanımları sayesinde oturmaktadırlar. Türk Halkı olarak Ulu önder Atatürk’ün ortaya koymuş olduğu Cumhuriyet yönetimi ve ilkeleri ile ilgili hiçbir sıkıntısı bulunmamakta ve bilakis cumhuriyet kazanımlarının sonuna bekçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olamasın.Bu itibarla Ulu Önder Atatürkün aramızdan ayrılışının 73.yılında kendisi rahmetle anıyor saygılar sunuyoruz.” dedi Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ yaptığı açıklamada “10 Kasım tarihinin Türk milletinin Ata’sını anlamak, kavramak, yorumlamak için önemli bir fırsat olduğuna değinen Belediye Başkanı Metin Dağ, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla eşsiz bir komutan, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, sadece Türk ulusuna değil tüm dünya için geçerli evrensel felsefeleri ve fikirleri ortaya koyan bir düşünce adamı ve ortaya koyduğu barış ve insan severlik değerleri ile evrensel bir kişiliktir.  Onun bize bıraktığı en önemli miras olan cumhuriyetimiz sosyal, ekonomik hayatta, ilim, fen ve sanat hayatında yoluna onun bıraktığı çizgide devam edecektir. Çağdaş, laik ve sürekli daha ileriye dönük bakış açısıyla tüm dünyanın saydığı önemli bir devlet adamı olan Mustafa Kemal’i, Türk milleti her 10 Kasım’da anmalı, anlamalı, kavramalı ve yorumlamadır. Şüphesiz ki onun da sözünü ettiği gibi ‘naçiz vücudu’ hiç şüphesiz toprak olmuştur. Ancak onun yarattığı çağdaş, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.Türk ulusunun yetiştirdiği en önemli değerlerden olan Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 73. yıldönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, onun gösterdiği yol ve hedef uğruna bugüne kadar canlarını yitiren tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi. Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 73. yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Ölümünün üzerinden 73 yıl geçmesine rağmen M. Kemal Atatürk unutulmadı ve Türkiye Cumhuriyeti var oldukça da unutulmayacak. Emperyalist güçlerin göz diktiği, yokluğun ve yoksulluğun kol gezdiği ve yok olmak üzere olan bir ulusu adeta yeniden dirilten, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye’nin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla anıyoruz. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, ilke ve devrimleri, çağdaş uygarlık yolunda rehberimiz ve ışığımız olmaya devam edecektir. İleriyi görebilmek, ileriye gidebilmek için Atatürk gibi düşünmek gerekliliğini şimdi daha iyi anlıyor ve O eşsiz önderi özlüyoruz. Tarihe damgasını vurarak, ülkemizi emperyalizmin uşağı yapmak isteyenlere karşı direnen Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği en önemli değer Türkiye Cumhuriyeti’dir. Kendilerine bugün başka yol haritaları arayanlar bilmelidir ki, tek ve doğru yol Atatürk’ün izinden gidilen yoldur. Türkiye’nin kurtuluşunu ve geleceğini belirlemek için O’nun ilke ve devrimlerini tavizsiz olarak yaşama geçirmek yeterlidir. Atatürk’ü anlamayan ve anlamak istemeyen gerici güçlerin her fırsatta sürdürdükleri saldırılara rağmen, büyük Türk ulusunun kalbinde yaşamaya devam eden Ulu Önder’i asla unutmayacağız ve unutulmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Cem  Vakfı Yalova Şube Başkanı Sinan Giray yaptığı açıklamada “Kurtuluş Savaşı’yla yurdumuzu parçalanmaktan, kurduğu Cumhuriyet’le ve gerçekleştirdiği devrimlerle, ulusumuzu geri kalmışlıktan kurtaran Büyük Önder Atatürk, gerçekleştirdiği devrimlerle de Türk insanını çağdaş dünya ile buluşturmuştur.  Laik, demokratik, sosyal ve çağdaş bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, aydınlık Türkiye’nin simgesi, Yüce Atatürk, gerçekleştirdiği Türk Devrimi’yle bizlere aydınlık yarınların kapılarını açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine ancak, O’nun izinden yürüyerek, ilke ve devrimlerini yaşatarak ulaşabiliriz. Bugün bizlere düşen görev, Yüce Önder Atatürk’ün, düşüncelerini, ilke ve devrimlerini gelecek kuşaklara öğretmektir, içinden geçtiğimiz süreçte halkımızı uyandırmaktır.Aramızdan ayrılışının 73. yılında, Yüce Önderimiz Atatürk’ü bir kez daha saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. ” dedi ADD Yalova Şube Başkanı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada Tüm yoksulluklara ve güç koşullara rağmen emperyalizme karşı verdiği destansı Kurtulus Savaşı ile ulusun bağımsızlığını sağlayan ve bir uygarlık savaşçısı olarak dünyada saygın bir devlet olarak yer almamızı sağlayan Ulu Önderi kaybedişimizin 73. yılında onu özlemle anıyoruz. Atatürk çizdiği ışıklı yolda insan hak ve özgürlüklerine dayanarak demokrasiye bağlı hukuka saygılı birbirimize hoş görülü davranmakla ona yaraşır özgür bireyler olduğumuzu kanıtlayabiliriz.Gerçekte 10 Kasımlar ulusal değerlendirme günü olmalıdır.Atatürk ü coşkuyla anmalı; onu anlamalı ve anlatmalıyız.Orta doğunun,Kuzey Afrika nın,Afganistan ve Pakistan ın yürekler sızlatan durumu ortadadır. Atatürk bilimin ve aklın aydınlık ve çağdaşlığın, demokrasi ve kalkınmanın, saygınlığın ve yüceliğin  ve onurun temelidir.Yurdu kurtaran ve devlet kuran, ulusal birliği sağlayan, barış ve güvenlik içinde uygarlık ışığının yollarını çizen bu büyük devrimciyi saygıyla anıyoruz.Atatürk bir insanlık ve bağımsızlık bayrağı gibi sonsuza değin ufkumuzda dalgalanacaktır.” Eğitim İş Yalova İl Sekreteri Hilal Baydar yaptığı açıklamada “Emperyalist işgale karşı vermiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle, işgal altındaki bütün ulusların umudu ve önderi olmuş, yapmış olduğu devrimlerle  anka kuşu gibi bir ulusun küllerinden yeniden doğmasını başarmış,içinde bulunduğu çağın en çağcıl ve çağdaş devletini kurarak bizlere emanet etmiş olan büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün  aramızdan ayrılışından bu yana  73 yıl geçti..Bedeni aramızdan ayrılsa da; devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle O bize önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor. İnsanlık var oldukça da devam edecektir. Çünkü insan onurunun ve bütün mazlum ulusların O’nun düşüncelerine ihtiyacı vardır.O büyük devrimcinin kurmuş olduğu çağdaş, laik, demokratik tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan bugüne 88 yıl geçmesine rağmen emperyalist güçler O’nun düşüncelerine ve kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldırmaya devam ediyorlar. Ama bütün saldırılarına inat, Kemalizmin bayrağı, doğudan batıya, güneyden kuzeye dünyadaki bütün mazlum ulusların bağımsızlık, özgürlük ve mücadele bayrağı olarak dalgalanmaya devam ediyor ve devam edecektir.Ne yazık ki, Mustafa Kemal’in bize emanet ettiği ülkemiz bugün Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı ve zor sürecinden geçmektedir. Bu süreçte emeğimize, geleceğimize, laik demokratik Cumhuriyetimize ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze, sosyal hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına yönelik saldırılar kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.9 yıldır ülkemizi ABD, AB ve uluslararası sermayenin talepleri doğrultusunda yönetenler, devletin bütün kurumlarını ve kaynaklarını onların hizmetine sunmaktadır.O büyük devrimciye ve arkadaşlarına karşı alnımız ak, başımız dik olsun istiyorsak, ortak sorunları yaşayan, ortak kaygıları taşıyan, ortak umutları paylaşan herkesin bu süreçte yüksek sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.Yan yana, omuz omuza dayanışma içerisinde saflarımızı sıklaştırarak ve çoğalarak ülkemizin üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmak; insanlarımızın mutlu, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayabilecekleri bir Türkiye ortak hedefimiz olmalıdır.” dedi