Yalova Barosu,adli yıl açılışına katılmayacağını bildirdi..

0

2019-2020 adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olmasına tepki gösteren ve katılmama kararı alan baro başkanlıklarına Yalova Barosu da katıldı.Yargıtay davetine resmi bir yazı ile red cevabı veren Yalova Baro Başkanı Av.Fedai Doğruyol’un Yargıtay’a verdiği red cevabı ise şu şekilde servis edildi;

 

YARGITAY BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

19.08.2019

İlgi : 2019- 2020 Adli Yıl Açılış Töreni Daveti

Baromuz Başkanlığı’na gönderdiğiniz ; 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 2019-2020 Adli Yılı Açılış Töreni davetinizi almış bulunmaktayız.

Davetiniz için teşekkür eder, bu davete katılmayacağımızı belirtiriz. Şöyle ki;

Hukuk Devleti anlayışının temeli hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığıdır . Ancak ne yazık ki Ülkemizde yürütmenin yargı üzerindeki gücü her geçen gün artmakta ve halkın yargıya olan güveni zedelenmektedir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76.maddesi gereğince ; “Barolar hukukun üstünlüğünü , insan haklarını savunmak ve korumak “ ile sorumludurlar. Yine aynı kanunun 1. Maddesi gereğince kamu hizmeti ve serbest bir meslek olan avukatlık mesleği mensupları , yargının asli ve kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler.

Adli Yıl Açılış Töreninin bağımsız ve tarafsız bir mekan yerine yürütmeyi temsil eden bir makamın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olması ve bu durumun yargı bağımsızlığına gölge düşürmesi sebebiyle bu davete katılmayacağımızı , Atatürk’ün kenti olan Yalova’nın avukatları olarak Adli Yıl açılış törenini 2 Eylül 2019 tarihinde, Yürüyen Köşk’te gerçekleştireceğimizi belirtiriz.Saygılarımızla.

Yalova Barosu

Yönetim Kurulu adına

Av. Fedayi DOĞRUYOL

Yalova Barosu Başkanı