Samih Kızılkaya; Devlet Hastanesinde Mobbing uygulanıyor!

0

Türk Sağlık-Sen Yalova Şube Başkanı Samih KIZILKAYA yazılı bir basın açıklaması yaparak Yalova Devlet Hastanesinde yaşanan aksaklıkları dile getirirken farklı bir iddiayı da gündeme getirdi.

Siyasetin devlet hastanesinin her birimine yansıtıltığını daha önce Gazetemiz Atakent dile getirmişti,ancak bu kez Türk Sağlık Sen Başkanı Kızılkaya Sağlık Sen Başkanının hastanede yönetici olması ve personellere mobbing uygulandığı iddiası Yalova Valisi ve yöneticiler tarafından yine görmezden mi gelinecek?

İşte o açıklama..

Yalova Devlet Hastanesinde Türk Sağlık-Sen olarak çalışan personeller ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve yapmış olduğumuz faaliyetler sırasında yaşanan aksaklıklar sebebiyle ciddi anlamda personelin görevini bıraktığı ve bu sebeple personel eksikliği bulunduğu, söz konusu personel ihtiyacının giderilmesi yönünde bir adım atılmak yerine mevcut personele daha fazla iş yükü yüklenmekte ve bu personellerden aynı performansın beklendiği tespit edilmiştir.

Kesintisiz ve sürekli yürütülen sağlık hizmetlerinin aksamaması ve en iyi şekilde ifa edilebilmesi açısından özellikle Hastanemiz yöneticilerinin çok önemli bir rolü olmaktadır. Bizler biliyoruz ki, hastane yöneticilerimiz hizmetin en iyi şekilde ifası için mümkün olduğunca çaba göstermekte ise de, söz konusu yaşanan aksaklıklar ele alındığı zaman hali hazırda mevcut eksikliklerin devam ettiği göz ardı edilemez bir durum almıştır. Öncelikle yapılabilecek en önemli değişim, en etkin ve verimli hizmetlerin sağlanabilmesi için eşit ve adaletli kararların alınmasına devam edilmesi, buna aykırı taleplerin kesinlikle reddedilmesi ve tüm bu kararların Yalova Devlet Hastanesinde çalışan tüm personeli etkilediği düşünüldüğünde her personele eşit şekilde uygulanacak karar ve işlemler olmasının sağlanmasıdır.Ayrıca Sağlık- sen başkanının hastanede yönetici olması ve diğer üyelere mobing uygulaması,Birim sorumlularının görevlendirilmesini bizzat yaptığını beyan etmesi.Kendi ikbali ve yandaşlarını rahat,torpilli yerlere getirmekle o kadar meşgul olması, Hastanede yaşanan sıkıntılardan haberinin olmaması çalışanları çok rahatsız etmektedir.

Acilen İdarenin bu işle ilgilenip Sendika başkanının Hastane yönetiminden elini çektirmesi gerekmektedir. Burada Türk Sağlık-Sen’e düşen en önemli görev, bu ve buna benzer durumların düzeltilebilmesi için bu aksakların dile getirilmesi ve çözüm odaklı iş ve işlemler için birlikte hareket edilerek personelin çalışma ortamının verimli hale getirilmesidir. Ancak bizlerin görüş ve önerilerinin aksine personeller adına yapılan iş ve işlemlerdeki yetersizlikler, kimi zaman faaliyetlerimiz sırasında görmüş olduğumuz personeller arası eşitsizlikler ,24 saat nöbet sonrası mesaiye devam etmek zorunda kalan personelden verim beklemek akla ziyandır.Oluşacak her türlü hata ve sıkıntıdan idare sorumludur. Yapılan iş ve işlemlerin tüm personelin çalışma ortamını iyileştirici ve düzenleyici nitelikle olmadığının göstergesidir.

Örneğin, 40-50 yataklı servislerde yalnızca iki personel çalıştırılması ve bu personellerden tam verim alınmasının beklenmesi, bu yoğun tempoda çalışan personellerin, personel ihtiyacının giderilmesi hususunda yapmış olduğu taleplerin yerine getirilmesi için iş ve işlemler yapılması yerine daha fazla görev ve sorumluluk verilmesi, personel ihtiyacının giderilemiyor olması, personellere yüklenen görev ve sorumlulukların eşit ve adaletli dağıtılmaması sebebiyle ortaya çıkan olumsuzluklar halen devam etmektedir.

Türk Sağlık-Sen olarak talebimiz, yönetimde eşit görev dağılımının yapılması ve tüm hastane personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışabileceği çalışma ortamının sağlanması, personellerin istedikleri sendikaya üye olma ve hak arama özgürlüklerinin en iyi şekilde kullanılması için bir ortam hazırlanması, tüm personellerin eşit ve adaletli bir şekilde görevlendirilmesi, hiçbir personele angarya niteliği taşıyacak görevlendirmelerin yapılmaması, en nihayetinde önemli olan sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi için gerekli adımların atılmasıdır. Bu hususta, ilgili makamlarca taleplerimizin değerlendirilmesi,Hastane yöneticilerinin tamamının Sağlık-sen üyesi olması tarafsız olunmadığının en büyük kanıtıdır. Gerekli görüldüğü takdirde hastane yönetiminde gerekli değişikliklerin yapılması ve en önemlisi hastane yönetiminin yapmış olduğu iş ve işlemlerin tüm personeller için eşit olarak uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesidir. Yaşanan aksaklıkların devam etmemesi adına. Gereğini Sayın Valimiz ve İl Sağlık Müdürlüğünden talep ediyoruz.

*

Mobbing nedir?

Uluslararası literatüre iş yerinde psikolojik taciz olarak geçen mobbing yaş, ırk, cinsiyet gözetmeksizin kişiyi iş yaşamından uzaklaştırmak ve dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır.

İş yerlerinde vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz ederek yıldırma, dışlama ve gözden düşürme olarak bilinen mobbing kişinin ruhsal ve fiziksel psikolojisini olumsuz yönde etkiler.