Su Ürünleri av yasağı başladı

0

12 metreden büyük Balıkçı gemileri için 15 Nisandan itbaren avlanma yasağı
başladı. Yasak 31 Ağustos tarihine kadar sürecek.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar konuyla ilgili yaptığı açıklamada
“1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na istnaden çıkarılan 4/1 Nolu Ticari Amaçlı Su
Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğinin 12 maddesinin 5 fıkrası gereği gırgır ağları ile
su ürünleri avcılığı yapanlar için 15 Nisan – 31 Aıustos tarihleri arasında avcılık yasağı
başladı.
Bu balık avlamak tamamen yasak anlamına gelmiyor. Yasak gırgır diye tabir edilen büyük
balıkçı tekneleri için. Küçük tekneler, amatör balıkçılar ve olta balıkçıları avlanmaya devam
edebilecekler. Bu dönemde balıklar yumurtalarını bırakmaya başladıkları için büyük tekneler
ve gırgırlar da bunlara zarar verdiği için Bakanlığımızca böyle bir yasaklama dönemi
oluşturuldu. Kurallara uymak kaydıyla Su Ürünleri Avcılık Tebliıi ile getrilen
düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu
serbest olacak.
Bu süre zarfnda getrilen yasaklara uyulması, balıkçılııımız ve balıkçılarımızın geleceği
açısından büyük önem arz etmektedir.” dedi.