İMESOSB Kamuoyunu arazi spekülatörleri hakkında uyardı

0

Kamuoyunu Bilgilendirme,

Milli ve Yerli Sanayinin gelişimine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her kademesi bunu bir “Devlet Politikası” olarak belirlemişken, “Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Strateji Belgesi”nde belirlenen “Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim” hedefini kendine Misyon edinerek kurulmuş bir OSB olan Yalova-İMES Makine İhtisas OSB’mizin onaylı sınırları içerisinde, haksız rant peşinde olan bir takım mihrakların arazi spekülasyonu yapmakta olduğu görülmektedir.

Bu mihraklar, arazi spekülasyonu yaparak ülke ekonomisine ve sanayisine artı değer katacak olan “Milli Bir Proje”nin inşasını sabote etmenin ötesinde, Yalova-İMES Makine İhtisas OSB adına alım yaptıkları iddiasıyla arazi sahiplerini yanıltarak, kendi isimleri üzerine alımlar yapmış/yapmakta ve tapu değerlerini de fahiş bedeller olarak göstermek suretiyle hem algı oluşturmak hem de başlayacak hukuki süreci kişisel menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmak suretiyle gayri yasal bir oluşum içine girmişlerdir.

Yalova Kamuoyu bilmelidir ki; OSB’miz tarafından yapılan ve yapılacak olan tüm arazi alımları 2942 sayılı kamulaştırma kanunu hükümlerine göre, “uzlaşma tutanağı” düzenlenmek suretiyle, ödemenin tamamının resmi olarak yapıldığı ve en önemlisi de, tapunun Yalova-İMES Makine İhtisas OSB tüzel kişiliği adına çıkarıldığı şekilde yapılmaktadır. Diğer taraftan, uzlaşma fiyat baremleri, emsal Yargıtay kararları, Üniversite ve Bilirkişi Raporları ışığında, Yönetim Kurulumuzca belirlenmiştir. Bu fiyatların yukarısında oluşacak talepler, Uzlaşmazlık Tutanağı düzenlenerek, T.C. Devleti Bağımsız Mahkemeleri’ne intikal ettirilecektir. Bu iki durum ve yöntem dışında, başka bir arazi alım usulümüz yoktur ve olmayacaktır.

Bir kez daha uyarıyoruz ki; bu yasal işleyişin aksi şekilde alımlar/işlemler yapan, Bağımsız Mahkemeleri, yanlış algı oluşturmak suretiyle bu türden spekülasyonlarla etkilemeye çalışan, onaylı OSB sınırlarımız içerisinde haksız rant kazanmak üzere organizasyon içerisinde bulunan bu mihrakların gayri milli oldukları çok kesindir. Lakin bu tür mihraklar ile hukuki platformda asıl maksatları ve iltisaklarının tespiti, gerekli idari ve hukuki bedelleri ödemeleri adına her türlü mücadele, hukuki zeminde, sonuna kadar verilecektir.

Önemle altını çizmek isteriz ki, Mülkiyet Hakkı, Anayasamızın teminatı altındadır. Bu anlamda, elbette, uzun yıllardır arazi mülkiyetine sahip olan, atasından kalma toprağına sahip çıkan köylümüz veya OSB’miz sınırları kesinleşmeden önce yatırım amaçlı veya başka gaye ile arazi mülkiyetini edinmiş yurttaşlarımızın yukarıda belirtmiş olduğumuz konu ve süreçlerle hiçbir ilgileri yoktur ve kendilerine, alacakları her türlü karara da saygımız sonsuzdur.

Mücadelemiz, yalnızca, OSB sınırlarımız kesinleştiği andan itibaren harekete geçip, milli ve yerli bir sanayi oluşumundan haksız rant elde etmek isteyen, algı oluşturarak on binlerce kişiye istihdam sahası oluşturacak projemizi akamete uğratmak isteyen, emeğiyle değil spekülasyonla kazanç sağlama peşindeki şebekelerledir.

Milli ve Yerli Sanayimizin gelişimini baltalamaya çalışan bu menfaat gruplarının yanıltıcı ve yalan algı operasyonuna karşı duyarlı olunmasını, maddi ve hukuki mağduriyetler yaşanmaması adına,

Önemle ve Saygıyla duyuruyoruz

Yalova İmes Makine İhtisas Osb Yönetim Kurulu