Kaşıkçı,’Çiftlikköy’de Laf Çok İcraat Yok’

0

Cumhuriyet Halk Partisi Çiftlikköy İlçe Gençlik Kolu Başkanı Savaş KAŞIKÇI, Akp tarafından yerel seçimler öncesi ortaya konan projelerin ve belediye başkanının verdiği sözlerin büyük çoğunluğunun yapılan yanlışlarla birlikte ortada kaldığını, ilçe halkının hem maddi hem de manevi olarak mağdur edildiğini belirtti.

Şeffaf, Sosyal ve Estetik Belediyecilik Nerede?

Yerel seçimler öncesinde Sayın Silpagar ne demişti şeffaf, sosyal ve estetik belediye olacağız. Şeffaflık konusunda, ihale, gelir – gider kalemlerinde yapılan harcamaları Çiftlikköylülerle paylaşacağız. Fakat şuan görünen o ki ilçemizde şeffaf, sosyal ve estetik belediyecikle alakalı söylenen sözlerin üzerinden yeller esmektedir. Mart 2014 tarihinden itibaren ihaleye çıkan işlerle alakalı gerekli bilgiler ve bu ihalelerin sonuçları ile ilgili detaylar ne belediyenin internet sitesinde yayınlanmış ne de bunlar halkla paylaşılmıştır. Aksine , belediye seçimler sonrasında sırtını bir anda Çiftlikköy halkına dönmüştür.2014 yılına kadar önceki yönetimler tarafından belediye bünyesine kazandırılan arsalar bu tarihten sonra Akp yönetimi tarafından teker teker satılığa çıkarılmıştır. Satışı yapılan arsalarında kimler tarafından alındığı yâda kimlere verildiği de meçhul durumdadır. Ayrıca ilçemizde de birçok sosyal alana ihtiyaç duyulurken Akp yönetimindeki Çiftlikköy belediyesinin bu arazileri halkın faydalanacağı şekilde sosyal alan olarak kullanmayıp yangından mal kaçırırcasına satması oldukça manidardır. Atalarımızın da dediği gibi ‘hazıra dağ dayanamaz ‘ sözünün en güzel örneğini saģolsun sayın belediye başkanı ve belediye yönetimi eldeki yerleri satarak bize açık ve net bir şekilde göstermektedir.

Sosyal belediyecilik anlayışını getireceğiz dediniz, sosyal belediyecilikte kent arşivi ve okuma salonları yapılacak dediniz fakat bir adım bile dahi ileri gidemeyerek klasik belediyecilik anlayışından hala kurtulamadınız. Artık klasik belediyecilik anlayışını geride bırakmalısınız. İnsanca yaşam, sağlık, eğitim ve çevre gibi faktörler için sosyal belediyecilik anlayışı şarttır. Belediyeler birer küçük yerel hükümet gibidirler. Bu yerel hükümetlerin başkanı da belediye başkanı, parlamento üyeleri de belediye meclisidir. Bu bağlamda belediyeler halkla doğrudan bire bir temas kurabilirler. Fakat belediyeleri ticarethane gibi sanıp bir tüccar zihniyetiyle yürütmeye çalışanlar bunu pek fark edemezler. Şirket kurarak belediyeyi yönetebilirsiniz ve çok da para kazanabilirsiniz. Ama belediye bir ticarethane değil, hizmet üreten, halka hizmet götüren, kentte yaşayan halkın sağlığından, selametinden, huzurundan kısaca her şeyinden sorumlu olan kamusal kurumlardır.

Markalaşmış Çiftlikköy Nerede?

Ne demiştiniz Çiftlikköy’ün sorunlarını çok iyi biliyoruz Çiftlikköy’ü köy olmaktan çıkaracağız ve markalaşmış bir Çiftlikköy yaratacağız. Maalesef ilçemizde Akp tarafından verilen sözlerle sergilenen davranışlar arasında büyük uçurumlar göze çarpmaktadır. Hiç sormazlar diye mi düşündünüz, daha seçim vaatlerinizden biri olan Kara Kiliseyi markalaştırmadınız bu yönetim anlayışlıyla ve her defasında yapılan hatalarla Çiftlikköy’ü nasıl markalaştırmayı düşünüyorsunuz. Bir kentin var olan kaynaklarını, turizme elverişli olarak pazarlanabilecek kadar değerli hale getirip, bu kaynakları şehrin sembolü olabilecek düzeye getirerek marka şehir yaratılır. Bir şehri marka yapan unsurlar ise doğrudan yabancı yatırım, ziyaretçi, fikir ve kabiliyet sahibi aynı zamanda insan cezbedebilme özelliğine sahip olunabilmesidir.

Turizmle Anılan Çiftlikköy Nerede?

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve turizm amacıyla kullanılıp halka açılırsa eğer Çiftlikköy’e birçok getirisi olacak olan Etibank Tesisleri hala atıl vaziyette durmaktadır. İlçemiz sahilinde, yosun dolu ve taşınıp da hala yerine dikilmeyen ağaçlar sayesinde yeşilden uzak betonlaşmanın bol olduğu bir görüntü göze çarpmaktadır. Madem hayaliniz turizmle anılan bir Çiftlikköy oluşturmak ve üstelik bunun içinde arkanızda iktidarın da desteği olmasına karşın neden bu alanla ilgili herhangi bir somut adım atılmamaktadır? Koltuklarınızda oturup hayal kurmaktan başka bir şey yapmayıp sadece turizmle anılan bir Çiftlikköy istiyoruz demekle ne ilçemize bir turist gelir, ne Çiftlikköy esnafı kazanır ne de ilçeye turizm sektöründe herhangi bir yatırım yapılır.

Üniversite Nerede?

Üniversiteler bilginin üretilmesi, paylaşılması ve nitelikli iş gücü temininde üstlendikleri görevlerle ekonomik gelişme sürecinde büyük bir rol oynamaktadır ve bulundukları bölgelerde yerel ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. Tartışmasız kuruldukları tüm yerleşim birimleri için önemli bir iktisadi ajandır ve ekonomik hayatın canlanmasında çok ciddi katkıları vardır.

Yerel seçimler öncesi ne demişti Sayın Silpagar ilçemize muhakkak bir 4 yıllık üniversite getireceğim sizlere sözüm olsun. Bu sözün üzerinden 3,5 sene gibi koca bir zaman dilimi geçti ve bu süreç içerisinde herhangi bir adım atılmadı ancak basında KKTC 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat ve Sayın Şansal Büyüka ile görüşüldü diye haberler yer aldı. Peki, daha sonra ne oldu Sayın Silpagar ben bina yapamam, yer verdim gelsin kursunlar dedi. 4 yıllık üniversite hayaliyle başlayan süreç bir anda 2 senelik meslek yüksekokulunu ilçenin iç tarafına düşünüyorum sözüne döndü ve son olarak da Sayın Silpagar bırakın Çiftlikköy’e üniversite getirmeyi Çınarcık Meslek Yüksek Okulunun mezuniyet töreninde kendisini buldu. Öyle gözüküyor ki bu süreç de bizim projelerimiz içerisinde üniversite aslında yoktu demekle son bulacaktır.

Çiftlikköy Rantın ve Paranın Merkezi Olmuştur

Şeffaf, sosyal ve estetik belediyecilik sözleriyle başlayan süreç, yol ve kaldırım konularında AB standartlarında olacağız, Çiftlikköy küçük sanayisinde teknolojiden yararlanacağız dediniz yaptığınız adaletsizliklerle birlikte ilçe esnafımız sayenizde adalet aramaya başladı, ihale gelir-gider kalemlerinde ki harcamalar Çiftlikköylülerle paylaşılacak, bir veya iki cadde dışında yer altına alınmayan elektrik hatları ve çöplerin yerin altına hala alınamaması, tüm dernekleri bir araya getirecek olan ay yıldız projesinin gerçekleşmemesi, sürekli satılan arsalar, katlı, ve genel otoparkların yapılamaması, üniversitenin ilçeye getirilememesi, kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksinin yapılamaması, turizmle anılamayan Çiftlikköy, seçim öncesi sözü alınan 5 yıldızlı otellerin, istihdam yaratacak iplik fabrikasının, bisiklet fabrikasının kurulamaması, markalaştırılamayan kara kilise ve denizi deniz içerisinde yaşayacağımız çılgın Çiftlikköy adası projesinin gerçekleştirilememesiyle devam etmektedir. Kısacası lafın çok olduğu fakat icraatin yok olduğu bir yönetimle Çiftlikköy halkı bu dönemde karşı karşıya bırakılmış, ilçemiz daha çok paranın ve rantın merkezi haline dönüştürülmüştür. Sizler verdiğiniz bu sözleri unutmuş olabilirsiniz fakat asla unutulmaması gereken bir şey vardır halkın bu gibi laflara karnının artık tok olduğudur.