Mektebim,YGS Sorularının Analizini Yaptı..

0

Mektebim Akademik Kurulu’nda yer alan Bölüm Başkanları 2017 YGS’de çıkan sınav sorularını bölümlerine göre yorumladı.
DEMET ULUSOY PETEKÇİ (BÖLÜM BAŞKANI) FİZİK:
2016 yılındaki değişen soru kalıplarını, bu sene de görmekteyiz. Fizik testi 9. ve 10. Sınıf müfredatından oluşan öğrencileri zorlamayan kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşmuştur. Temel bilgiye dayanan müfredattaki kazanımlara birebir uygun, anlaşılır, ifadesi açık kaliteli sorulardan hazırlanmış, öğrencinin işlem yeteneğinden çok bilgiyi kullanma ve yorum gücünün sorgulandığı bir sınav olmuştur. 14 sorunun konu dağılımı;
Fiziğin doğası, 1
Isı Sıcaklık 1
Sıvıların kaldırma kuvveti-2
Hareket 1
Kuvvet 2
Elektrostatik 1
Elektrik 1
Mıknatıs 1
Renk 1
Yansıma 1
Kırılma 1
Madde ve özellikleri 1
OYA DUMAN (BÖLÜM BAŞKANI) KİMYA:
2017 YGS’ de müfredat dışı bir soru bulunmamaktadır. Öğrencilerin çok rahat cevaplayabileceği soruların bir kısmı ortaokuldaki bilgileri içermektedir. Bu yıl, müfredatın yenilenen kısmı ile ilgili sorular sorulmuştur. Genel olarak sorular öğrencilerimiz tarafından kolay bulunmuştur. Sorular temel kimya bilgileri ile çözülebilecek seviyededir. Beklenildiği gibi 9. ve 10. Sınıf müfredatından sorulmuştur. Madde, atom, periyodik tablo, bileşikler…..gibi temel konulardan sorular hazırlanmıştır.
Kimya bilimi: 3
Atom ve periyodik tablo: 3
Fiziksel ve kimyasal değişimler: 1
Katılar ve sıvılar: 1
Kimyasal tepkimeler: 1
Karışımlar: 2
Bileşikler:2

TUNCAY DİKMEN (BÖLÜM BAŞKANI) MATEMATİK:
Yeni müfredata göre ilk kez yapılan 2017 YGS’de matematik –geometri soru dağılımı değişti. 29 Matematik 11 Geometri sorusunun yer aldığı temel matematik testinde problem soruları öğrencileri zorladı. Problem sorularının sayısının arttığı ALES tarzında soruların sorulduğu görüldü. Geometri soruları ise beklenen zorluk derecesinin üzerindeydi. Yeni müfredata göre ilk kez YGS’de ‘vektör’ konusundan soru çıktı. Önceki yıllarda LYS konusu olan polinom yeni müfredata göre ilk kez YGS’de çıktı. Bu yıl müfredata yeni eklenen karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler, parabol gibi konulardan soru gelmedi. Daha önceki yıllarda bir tane soru çıkan sayma ve olasılık ünitesinden üç soru geldi. İşlem gerektiren sorular çoğunluktaydı. Problem soruları düşünme gücü gerektiren ve çözümü zaman alıcı tarzda sorulduğundan bu yıl YGS’nin yine seçici soruları olarak karşımıza çıktığını gözlemledik. Müfredat dışı soru sorulmadı ve konu dağılımı YGS standartlarında. Sorular genel olarak orijinal ve zorlayıcı düzeydeydi.
Konu dağılımı
RASYONEL SAYILAR 1
ÜSLÜ SAYILAR 2
KÖKLÜ SAYILAR 3
KÜMELER 2
TEMEL KAVRAMLAR 4
BASİT EŞİTSİZLİK 1
MUTLAK DEĞER 1
POLİNOM 1
FONKSİYON 1
SAYI-KESİR PROBLEMİ 8
YÜZDE-KAR-ZARAR PROBLEMİ 1
HAREKET PROBLEMİ 1
GRAFİK OKUMA 1
ÇARPIM KURALI 1
OLASILIK 1
ÜÇGEN 2
ÇEMBER VE DAİRE 2
KATI CİSİMLER 2
ÇOKGENLER 1
DÖRTGENLER 2
DOĞRUNUN ANALİTİĞİ 1
VEKTÖRLER 1
FERHAT VAROL (BÖLÜM BAŞKANI) COĞRAFYA:
2017 YGS sınavında yer alan 12 Coğrafya sorusu 9. ve 10. sınıf müfredatıyla uyumludur. Bilginin yanında yoruma da dayalı sorulara yer verilmiştir. Konu ile ilgili bilgiyi kullanarak, Türkiye ve Dünya haritalarına hâkimiyeti ölçücü sorular yer almaktadır. Sorular net ve anlaşılır, genel itibariyle orta zorluktadır. Düzenli ve sistemli çalışan öğrencilerin sıkıntı yaşamayacağı niteliktedir. Verilen süre soruların çözümü için yeterlidir. Soruların konu dağılımı şu şekildedir;
* Sıcaklık
* Yerel Saat
* İzohips
* Akarsular
* Coğrafyanın konusu
* Nüfus
* Türkiye İklimi
* Türkiye’nin Yer şekilleri
* Türkiye’nin Nüfusu
* Bölge Sınıflandırması
* Tarım
* Doğal Afetler
MERVE DÖKÜMCÜ (BÖLÜM BAŞKANI) FELSEFE:
YGS Felsefe soruları daha çok bilgiye dayalı hale gelmeye başlamıştır. Bu sene felsefi akım ve filozof ismi sorulduğunu görmekteyiz. Paragraf soruları bilgiye dayalı yorum soruları haline dönüşmektedir. Bu nedenle felsefe konularına hâkim olan öğrenciler için sınav daha kolay geçmiştir. Soru dağılımı eşit, müfredata uygun olup konu dağılımı;
*Felsefenin Alanı 2
*Bilgi Felsefesi 1
*Bilim Felsefesi 1
* Varlık Felsefesi 1
* Ahlak Felsefesi 1
* Siyaset Felsefesi 1
* Sanat Felsefesi 1
TÜLAY GÖNCÜOĞLU (BÖLÜM BAŞKANI) BİYOLOJİ:
Sorular 9,10 ve 11. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Bilimsel yöntemle ilgili soru çok uzun ve ifadeler biraz karışık olduğundan eleyicidir. Her sene olduğu gibi kalıtım sorusu bu sene de soruldu. Bu seneki kalıtım soruları önceki senelerden daha kolay. Sistemlerden YGS de beklendiği gibi az sayıda soru geldi. Dolaşım sisteminden gelen soru ise önceki yıllardan daha kolaydı. Çünkü damar ve organ yerleşim şeklinin verilmesi çözümü kolaylaştırmış. Sindirim sistemi sorusu 7. sınıf düzeyinde sorulmuş. Ekoloji sorusunun grafiği önceki yıllarda ÖSYM’nin kullandığı grafiğin aynısı. Bu nitelikteki sorular sonucunda biyoloji sorularının yapılabilme olasılığının artacağını ümit ediyoruz.
2017 YGS sorularının konuları aşağıdaki gibidir.
Bilimsel Yöntem 1
Temel Bileşenler 2
Hücre 2
Canlıların Sınıflandırılması 1
Ekoloji 1
Dolaşım Sistemi 1
Sindirim sistemi 1
Hücre Bölünmeleri 1
Üreme 1
Kalıtım 2
ÖZAL KILIÇ DİN (BÖLÜM BAŞKANI) KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
2017 YGS sınavında öğrencilerin karşılaştığı Din Kültürü ve Ahlak bilgisi soruları ortalama seviyede olup bilgi ve yorum gücünü kullanarak cevaplayacağı bir test den oluşmaktadır.
FERİDUN ÇAKI (BÖLÜM BAŞKANI) TÜRKÇE:
Müfredat: Sınavda hatalı sayılabilecek veya çelişki uyandırabilecek soru yoktur. MEB kazanımlarına uygun hazırlanmıştır. Test bu anlamda gayet başarılıdır.
Zorluk düzeyi: Kolay bir testtir. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen, düzenli test çözmüş, dil bilgisi kurallarına hâkim öğrencilerin tam yapabileceği bir sınavdır. Basın kopyasındaki 8, 18 ve 30.sorular dışında çeldirici seçeneğe sahip soru yoktur.
Soru dağılımı: Sınavın konu başlıklarına göre soru dağılımı önceki YGS testlerine benzemektedir. Ufak farklar dışında benzer soru dağılımı söz konusudur. YGS 2017 Türkçe testinde okuduğunu anlama ve yorumlama kazanımlarından
31 soru (sözcükte anlam) 4; cümlede anlam 7; anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları 2; paragrafta anlam 18 soru) ; yazım kuralları 1 soru, ses bilgisi 1 soru, noktalama işaretleri 1 soru; dil bilgisi kazanımlarından 6 soru yöneltilmiştir.
ERHAN YILDIRIM (BÖLÜM BAŞKANI) TARİH:

12 Mart 2017 tarihinde uygulanan YGS Sınavı Tarih branşına ait sorulara genel olarak baktığımızda, soruların müfredata uygun olarak hazırlandığını görmekteyiz. Okulumuzdaki gerek müfredat planı gerek ders içerikleri ile hazırlanan materyaller sınavla örtüşmüştür. Konulara iyi hazırlanan öğrencilerin çok zorlanmayacağını, düzenli çalışan her öğrencinin yapabileceği orta düzeyde zorluğu olan sorular olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca aynı soru içerisinde birden çok konu hakkında bilgi ölçülmeye çalışılarak kazanım yelpazesi geniş tutulmuştur. Sorular beklenildiği gibi okuduğunu anlama ve yorumlama gücünü kullanabilen öğrencilerin çözebileceği niteliktedir. Direk bilgiyi sorgulayan sorulara da yer verilmiştir.2017 YGS Sınavı Tarih sorularında özellikle dikkat çeken nokta; müfredat değişikliği doğrultusunda yayınlanan taslak müfredat içeriğine uygun olarak, siyasi tarihten ziyade ağırlıklı olarak kültür ve uygarlığa yönelim gözlenmesidir.
Tarih Bilimi 1
İlk Türk Devletleri 1
İslam Tarihi ve Uygarlığı 1
Türk-İslam Devletleri 1
Beylikten Devlete 1
Dünya Gücü Osmanlı 1
Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 1
En Uzun Yüzyıl 2
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi 1
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler 1
Türk İnkılâbı 2
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 1
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 1