İDARİ MAHKEME NE KARAR VERDİ

Büyük tartışmalar neticesinde Yalova Belediye Meclisinde kabul edilerek onaylanan,Yalovaspor Tesislerinin imar’a açılması projesi İdari Mahkeme tarafından durduruldu. İdari Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği davada ‘hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işleminin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27 maddesi uyarınca teminat alınmaksınız yürütmenin durdurulmasına karar verildiği’ ifade edildi. Yalova Valiliğinin Bölge İdari Mahkemeye açtığı yürütmeyi durdurma davasına mahkemenin verdiği karara Yalova Belediyesinin itiraz ettiği bildirildi.

Bir cevap yazın