Becan;TOBB Tahkimi, süratli ve ticari sırların korunması bakımından güvenli bir yargı yoludur…

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan “TOBB Tahkimi” hakkında bilgilendirmede bulundu; Tüccar ve sanayicilerin gerek birbirleriyle veya yabancılarla olan gerekse yabancıların birbirleriyle olan ticari ve sınai alanda çıkacak ihtilaflarının süratle halli için ‘TOBB Tahkim Şartnamesi´ hazırlanıp yürürlüğe konularak TOBB nezdinde bir Tahkim Divanı oluşturulmuştur.

Tahkim, kanunların menetmediği konularda taraflar arasında doğmuş veya doğacak anlaşmazlıkların “Tahkim Sözleşmesi” veya “Tahkim Şartı” denilen bir akit hükmü uyarınca devlet yargısına başvurmadan taraflarca ve/veya yetkili şahıs ve mercilerce tayin edilmiş bulunan gerçek kişiler (hakemler) tarafından, hakem davası sonucunda verilen bir hakem kararı ile çözümlenmesidir.

Özellikle, uluslararası alanda tahkim, anlaşmazlıkların o konunun uzmanı hakem veya hakemlerce kısa bir sürede çözümünü sağlaması ve mahkeme kararı gibi geçerli olması nedenleriyle gittikçe yaygınlaşan bir müessese olmuştur.

Ticaret ve sanayi erbabının, yurt içi ve uluslararası alandaki ticari veya sınai ihtilaflarının, tahkim yoluyla çözümünü istedikleri takdirde, akdedecekleri sözleşmelere, “BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK DOĞACAK İHTİLAFLAR, TOBB TAHKİM TÜZÜĞÜ HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHKİM YOLUYLA HALLEDİLİR” şartının (TAHKİM ŞARTI) konulması veya bu konuda hakemlik sözleşmesi yapılması, hakem seçimi ve sayısıyla ilgili bilgilerin de belirtilmesi ve anlaşmazlık vukuunda, TOBB Tahkim Divanı Başkanlığına başvurması yeterli olacaktır.

TOBB TAHKİMİ NEDİR?
Tahkim prosedürünün işletilmesi için TOBB nezdinde bir TAHKİM DİVANI oluşturulmuştur. Bir gerçeği de vurgulamak gerekir ki, bütün Dünyada ticari ve sınaî ihtilaflar, tahkim ile özellikle bağımsız tahkim kuruluşları marifetiyle çözülmektedir. Bununla birlikte, usulü şartlar yerine getirilmek kaydıyla, hakem kararları da tıpkı mahkeme ilamları gibi icra edilebilir kararlardandır. Keza, hakem kararları, mahkeme kararları gibi temyiz edilebilir yargı kararlarıdır. Ticari ve sınaî ihtilafların TÜZÜK kuralları çerçevesinde bağımsız ve ehil hakem kurulları tarafından süratle, güvenle ve adaletle hallini gerçekleştirir.

Ancak bu yargı yolundan yararlanabilmek için, her tacir ve sanayicinin, yaptıkları sözleşmelere, “BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK DOĞACAK İHTİLAFLAR, TOBB TAHKİM TÜZÜĞÜ HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHKİM YOLUYLA HALLEDİLİR” kaydını (tahkim şartını) koymaları gerekli ve yeterlidir.

Buna ek olarak, sözleşmede, ihtilafın tek hakemle mi, yoksa üç hakemle mi halledileceği, tahkim yeri, tahkim dili ve ihtilafa uygulanacak maddi hukukun belirtilmesinde de yarar vardır.
Taraflar, TOBB’un hakemliğine başvurmak üzere anlaşmışlarsa, TOBB TAHKİM TÜZÜĞÜ hükümlerini de aynen kabul etmiş olurlar. Taraflardan biri bu anlaşmaya rağmen tahkimi reddederse, bu redde rağmen tahkim icra edilir.

Bu şartname hükümleri gereği olarak;
TOBB’un tahkimine başvurmak isteyen taraf, ihtilafın taraflarının ticari unvan, uyruk, sıfat ve adreslerini, delilleriyle birlikte kendi iddialarını, hakem seçimi ve sayısı ile ilgili bilgi ve belgeleri içeren başvurusunu, TOBB Tahkim Divanı Başkanlığına (Sekretaryası TOBB Hukuk Müşavirliğine) yapar. Bu başvurunun Divan tarafından işleme konulabilmesi için, Divan tarafından belirlenmiş olan tahkim giderinin önceden yatırılmış olması gerekir. Ödemeler, kaideten taraflarca, eşit olarak, bir taraf ödemediği takdirde, tümü diğer tarafça ödenir. Hakemin veya hakemlerin vereceği kararda; giderlerin taraflar arasında nasıl taksim edileceği hükme bağlanır.

Bu giderler peşin ödenmedikçe, dava açılmış sayılmaz ve duruşmaya başlanmaz. İhtilaf, tek ya da üç hakem marifetiyle halledilir. Taraflar ihtilafın tek hakem tarafından hallinde anlaşmışlarsa, hakemi beraberce seçerek Divanın onayına sunarlar.

Taraflardan biri, süresi içinde hakemini seçmez ise, onun yerine hakemi Divan tayin eder. Taraflar, seçtikleri hakemlerin belli bir sürede üçüncü hakemi seçmelerini öngörmüşlerse bu süre içinde üçüncü hakemin seçilmesi gerekir ve bu seçimi Divan onaylar. Bu sürede üçüncü hakemin seçiminde taraf hakemleri anlaşamazlarsa, bu hakem Divanca seçilir.

Divan TÜZÜK hükümleri dairesinde, tarafların seçtiği hakemleri onaylamama yetkisine sahiptir. Taraflar kendi hakemini “TOBB Tahkim Divanı Hakem Listesi” nden seçebilecekleri gibi, bu liste dışında güvendikleri ve TÜZÜKTEKİ vasıflara sahip başka bir kimseyi de seçebilirler.

Divan hakemleri seçer veya onaylarken, tarafların tabiiyetlerini, ihtilaf konusunu ve hakemlerin taraflar ile ilişkisiz ve bağımsız olmalarını dikkate alır. Hakem mahkemesi, uygun vasıtalara başvurarak en kısa zamanda davayı yürütmek, tarafları ve gerektiğinde tanık dinlemek, bilirkişi tayin etmek ve ihtilafı en çok bir yıl içinde sonuçlandırmakla görevli ve yetkilidir. TOBB Tahkim Divanı, tarafların seçecekleri hakemleri onaylarken onların tarafsızlığını ve konuya hâkimiyetlerini gözetir.

Divanca seçilecek hakemler, hukukçulardan, ilgili mesleklerden, uygulamacılardan ve iş âleminde saygınlığı tartışmasız isimler arasından seçilir.

TOBB Tahkim Kurulu işlemleri ve müracaatları için detaylı bilgiye Odamız Genel Sekreterliğinden ulaşabilirsiniz.

Salman; Millet,devlet,ordu omuz omuza kutlayacağız..

MİLLET, DEVLET, ORDU OMUZ OMUZA KUTLAYACAĞIZ

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. “Cumhuriyetin yazlık başkenti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti Yalova’mız yine örnek olacak” diyen Başkan Salman mesajında şu kelimelere yer verdi;

“Çanakkale zaferiyle başlayan, Kurtuluş Savaşıyla devam eden, 23 Nisan 1920’de temelleri atılan ve 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millet olmasını sağlamıştır.

Ülkemiz bugün de zor dönemlerden geçmekte. Millet, devlet ve ordumuz el ele omuz omuza olmalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde ihtiyacımız olan tek şey birlik ve beraberlik. Ülkemizin her bir noktasında bu birlikteliği sağlayarak ülke olarak kenetlenmeliyiz. Tıpkı 96 yıl önce ilan edilen Türkiye Cumhuriyetini inşa etmek üzere yaptığımız gibi.

Yalova her zaman örnek bir kent oldu ve olmaya da devam edecek. Her yıl 29 Ekim coşkusunu on binlerce Yalovalı bir arada kutladık. Bu yılda resmi törenlerin yanı sıra yine Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Saat 18.00’da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında buluşacağız. Meydan da bu yıl sadece millet olmayacak. Devletimiz de, ordumuz da, milletimiz de omuz omuza Cumhuriyet için yürüyecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyetini tüm dünyaya örnek olan bir destanla ilmek ilmek işleyerek sağlam temeller üzerine hep birlikte kurduk. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde dosta düşmana göstermek için 29 Ekim’de yapılacak olan kutlamalara tüm Yalovalı vatandaşlarımızı davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle ulus olarak gösterilen büyük fedakarlıklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla bir kez daha anıyorum.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Düzenlenecek etkinlikler meydandaki törenle başlayıp akabinde sergi, yürüyüş ve konserlerle devam edecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak törenin ardından Yalova Kent Müzesi’nde saat 14.30’da “Ulusun Kutlu Günü” isimli fotoğraflar ve belgelerle Cumhuriyet Bayramları sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Sergi 29 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı’nda Yalova Üniversitesi Gençlik Kulübü tarafından konser verilecek. Saat 18.00’de ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan hareketle Cumhuriyet Yürüyüşü yapılacak.

Son olarak Yalova Belediyesi ‘Nevbahar Türk Sanat Müziği Topluluğu’, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı münasebetiyle bir konser verecek. Konser, saat 20:30’da Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çiftlikköy’de Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneğinden muhteşem açılış..

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve bir süre önce faaliyete geçen Çiftlikköy Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılışı Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Yalova Belediye Başkan Vekili Cem İnci,Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Necati Vural, Çiftlikköy Ak Parti İlçe Başkanı Feridun Ünlü, Altınova Erzurumlular Derneği Başkanı Ferman Durmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkanı Süha Dengizek, Yalova Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhtarlar, STK Temsilcileri, İş Dünyasının Temsilcileri ile oldukça kalabalık bir vatandaş katılımı ile yapıldı.

Derneğin hayırlı hizmetlerde bulunması ve birlik beraberlik ile Kahraman Ordumuzun başarısı için yapılan dua ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın kısa bir konuşmasının ardından açılış kurdelesi protokol tarafından alkışlar eşliğinde kesildi.

Daha sonra davul Zurna eşliğinde oynanan Erzurum Halk Oyunları ekibinin bar gösterisi protokol ve katılımcılar tarafından oldukça beğeni topladı ve büyük alkış aldı. Bar gösterileri sırasında Erzurum’un yöresel tatlısı olan kadayıf dolması ikram edildi.

Çiftlikköy Erzurumlular Derneği Başkanı Erdoğan Pasin program sonunda yapmış olduğu açıklamada;Derneğin kurulmasından dolayı tüm Çiftlikköy halkından büyük teveccüh ve destek gördüklerini, bundan mutluluk duyduklarını ve bu yüzden de güzel hizmetler yapmak için gayret sarf edeceklerini belirterek açılışa katılan, çelenk ve çiçek gönderen, gerek telgraflarla gerekse telefon ve sosyal medya aracılığıyla hayırlı olsun temennisinde bulunan tüm eş,dost,arkadaş ve hemşehrileri ile Yalova ve Çiftlikköy Halkına teşekkür ettiğini belirtti.

Belirlenen noktalar haricinde ilan asmak yasak..

Yalova Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönemde uygulamaya başlanan pankart asım yerleri ile ilgili Zabıta Müdürlüğünden açıklama geldi. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların yapmış oldukları etkinlik ya da tanıtıcı reklamlarına ait brandaları müdürlük izni ile daha önceden belirlenen alanlara asmaları gerektiği vurgulandı.

Çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla tanıtıcı ilanlar kent genelinde belirlenmiş olan alanlara asılmaya başlandı. Ancak bazı firmaların bu alanlar dışında pankart asmaları nedeniyle Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü açıklama yayınladı. Müdürlükten yapılan açıklama şöyle;

“Yalova Belediyesi olarak alınan karar doğrultusunda kentimizde önemli lokasyonlarda belirlenmiş olan 6 nokta bulunmakta ve bu noktalar haricinde belediyemizde dahil olmak üzere asım yapılmamaktadır. Asım yapacak olan firmaların öncelikle Zabıta Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Bizlerin göstereceği alanlar dışında asım yapan firma şahısların hem ilanları toplanacak hem de kabahatler kanuna göre cezai işlem uygulanacaktır. Aynı durum minibüs duraklarını da kapsamakta olup vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeden işlem yapmamalarını önemle rica ederiz.”

Astımla mücadelenin 5 altın kuralı..

Özel Atakent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zülküf IŞIK , kış aylarına girmek üzere olduğumuz bu günlerde, Astım ve astımla mücadele etmenin 5 altın kuralı hakkında bilgi verdi.

“Kuru öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, hışıltı solunum… Genellikle gece veya sabaha karşı yoğunlaşan bu şikayetler astım hastalığının habercileri. Günümüzde giderek yaygınlaşan astım gerek dünyada gerekse ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu. Her yaşta görülebilen bu hastalık, ülkemizde her 100 erişkinden 5-7’sini etkilerken çocuklarda bu sayı yaklaşık üç katına çıkıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zülküf IŞIK, astımın kontrol altına alınmadığında günlük aktiviteleri ciddi olarak sınırlayabilen hatta yaşamı tehdit eden kronik bir hastalık olduğunu belirtiyor.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zülküf IŞIK, Astımla mücadele etme yöntemlerini de şöyle sıralıyor.

• Tetikleyen faktörlerden uzak durun

Hava yollarının ataklar halinde gelen daralması ile seyreden astımda toz, duman, gazlı buharlı, kokulu ortamlar, ev tozu akarları, aşırı sıcak ortam, aşırı soğuk, kirli hava ve sigara gibi faktörler şikayetleri tetikliyor. Bu uyaranlar hemen öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalara yol açıyor. Krizde hava yollarını saran kaslar kasılırken, ödem ve şişlik artıyor; ilerleyen iltihapla birlikte hava yolu duvarı kalınlaşıyor. Hava yollarındaki salgı bezlerinden kıvamlı bir mukus salınıyor. Tüm bunlar hava yollarını ciddi ölçüde daraltıp, havanın akciğerlere girip çıkmasını engelliyor. O nedenle bu faktörlerden uzak durun.

• İç ve dış ortama dikkat edin Astım hastalığında iç ve dış ortam da büyük önem taşıyor. Öncelikle oda ısısının çok yüksek olmamasına dikkat edin. Çünkü astım soğuk havalar kadar aşırı sıcaklarda da tetikleniyor. Ayrıca hava kirliliği astım ataklarına yol açtığından son derece tehlikeli. Zira, nitrojen dioksit başta olmak üzere sülfür dioksit, ozon ve diğer asılı partiküllerin astımda atakları artırdığına dair bilimsel veriler mevcut. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve doktorunuz önermediği sürece kesinlikle kesmeyin. Hastalığınız ve tedavinizle ilgili sizi endişelendiren her şeyi doktorunuza sormanız, tedaviye uyum göstermeniz açısından çok önemli.

• Egzersiz yaparken dikkat edin

İlaçları düzenli kullanan ve kontrol altında olan astımlılar hemen hemen tüm sporları yapabilirler. Özellikle yüzme ve yürüyüş başta olmak üzere tüm sporlar önerilmektedir. Sadece egzersizin tetiklediği astımı olanların dikkat etmesi gerekmektedir.

• Grip aşısı yaptırın

Astım özellikle kış mevsiminde sık görülen influenza ve diğer viral enfeksiyonlar ile tetiklenen bir hastalık olduğu için bu konuda koruyucu önlemler almak çok önemli. Hasta kişilere fazla yaklaşmayın, kalabalık ortamlardan kaçının, grip aşısı yaptırın.

UEDAŞ’ın yeni Yalova İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı oldu

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Yalova İşletme Müdürlüğüne Emre Şenhasırcı getirildi.

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Emre Şenhasırcı, UEDAŞ’taki kariyerine 2012 yılında Sistem İşletme Direktörlüğü Bakım Yönetmenliği ile başladı. Son 3 yılda Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Şenhasırcı, yönetim kurulu kararı ile Yalova İşletme Müdürlüğüne atandı.

 

Salman’dan Bağatar’a yanıt; Söz konusu Yalova ise gerisi teferruat’

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar’ın açıklamalarına cevap vererek “Ben her fırsatta bu kente aşık olduğumu belirtiyorum. Bu nedenle yapıcı olan her eleştiriye ve desteğe açığız, çünkü ortak paydamız Yalova. Söz konusu Yalova ise gerisi bizim için teferruattır. Kentimizin geleceği ve çıkarları için işbirliği yapmaya hazırız” dedi.
Yalova için her zaman yapıcı olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Salman; “Yerel seçimler sonrası bu işbirliği çağrısını Sayın Valimiz ile birlikte bizzat Sayın İl Başkanını ziyaret ederek kendilerine yapmıştık. Aynı noktaya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kentimizin faydasına olacak olan her konuda konun paydaşlarıyla ve siyasi partilerle işbirliğine açığız. 2014 yılında da seçimler sonrasında tüm siyasi partilerin İl Başkanlarını gezmiş bu fikrimizi kendilerine iletmiştim. Bizler bu kenti “Birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz” sloganıyla yola çıkarak yönetmeye talip olduk. Geride bıraktığımız süreçte de bu çizgiyi hep koruduk. Kentimizin menfaatine olacak olan her hizmeti önemsediğimiz gibi 7’den 77’ye her vatandaşımızın fikrini de değerli buluyoruz” diye konuştu.

“Kentsel Dönüşümle İlgili Tüm Veri ve Teknik Bilgiye Sahibiz”
Sayın İl Başkanının; “Yalova Merkezde mevcutta 6 katlı olan yapılar yıkılıp yenilenmek istendiği zaman imar durumuna göre aynı katta yapılamadığı için kat mülkiyetli sorunları çıktığını ve bu sorunun da giderilmesi için Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında yeniden plan yapılarak bu planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınarak mevcut kat yüksekliği ve kat mülkiyet haklarını koruyarak depreme dayanıksız yapıların yenilenebileceği” açıklamasıyla ilgili olarak süreç hakkında bilgi paylaşmak isterim diyen Başkan Salman; “Yalova Belediyesi olarak deprem karşı alınacak olan tedbirleri ve kentimizdeki sağlıksız binaların yenilenmeleri konusunu öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bu konu ile ilgili birçok teknik araştırma yapmış ve çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Kentsel Dönüşümün sağlıklı olarak nasıl yapılabileceği ile ilgili geçtiğimiz hafta İmar Müdürlüğümüz bünyesinde teknik oda temsilcileri ile toplantı yapılmış olup karşılıklı istişarelerde bulunulmuştur. Kentimizdeki sağlıksız yapıların nasıl dönüştürülebileceğine yönelik tüm çalışmalarımız paylaşılmış ve nasıl uygulanabileceği konusunda bilgilendirilmeler yapılmıştır. Önümüzdeki günlerde benzer bir toplantıyı Valiliğimiz bünyesinde diğer kurumlarımızı ve siyasi partilerimizi de davet ederek genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

“Bakanlıkça Mevzuatın Değiştirilmesi Gerekiyor”
Açıklamalarını şuan ki mevzuatın ortaya çıkan talebi karşılamadığını belirterek sürdüren Başkan Salman şunları dile getirdi; “Plandaki kat yüksekliğinin arttırılmasına yönelik talepler; yürürlükteki mevzuata göre yoğunluk artışı getirmekte, neticesinde de arttırılan nüfusa yönelik donatı alanı ayırma zorunluluğu doğmaktadır. Dolayısıyla mevcut mevzuat hükümlerine göre artacak olan nüfusun gereksinimi olan donatı ve yeşil alanların aynı bölgede ayrılması mümkün değildir. Yapılan işbirliği çağrısı kapsamında şahsıma ve belediyemize düşen görevi yerine getirmek için bu gün itibari ile söz konusu sorun ve çözüm önerileri hakkında resmi görüş yazımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazıyoruz. Konu ile ilgili nihai kararı verecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdır. Deprem gerçeğinin önemine binaen, konunun takipçisi olacağız. Bu konuda yardımı dokunacak tüm vekillerimiz ve özellikle iktidar partisi yetkililerinin attığımız adımın güçlenmesini sağlayacak tüm yardım ve girişimlerini memnuniyetle karşılayacağımı ifade ediyorum.”

Özel Atakent Hastanesi Genel Müdürü Op.Dr.İlyas Şahin oldu

ÖZEL ATAKENT HASTANESİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Özel Atakent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt , tıbbi ve idari süreçleri hızlıca çözümleyerek etkili bir organizasyonel yapılaşma içine giren Özel Atakent Hastanesi Genel Müdürlük görevi için , yıllarca bu kuruma maddi manevi emek veren Opr. Dr. İlyas ŞAHİN’ i uygun gördü. .

Özel Atakent Hastanesi’nde yıllarca Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve yeni yapılanma sürecinde de kurumunu yalnız bırakmayarak Mesul Müdür olarak göreve devam eden Opr. Dr İlyas Şahin, Genel Müdürlük görevine atandı.

Yeni yönetim kadrolarıyla Özel Atakent Hastanesi tüm branşlarda ,uluslararası standartlara uygun sağlık hizmeti sunma anlayışı doğrultusunda Yalova ve çevresinde bulunmayan tıbbi kadrolarla, özellikle akademisyen hekimlerle hızla büyümeye devam ediyor.

Görevi devraldığı Dr Güven HOCAOĞLU’nun hizmet çıtasını daha yukarılara taşımak için çaba göstereceğini belirten ŞAHİN , ‘’ 2010 yılında başlayan Atakent Hastanesi yolculuğumuzda , bugün Yalova ve bölgemizin en iyi Özel Hastanesi olan Özel Atakent Hastanesi’ne Genel Müdür olarak atanmaktan gurur duyuyorum dedi.

Hızla büyümenin ve bir aile olmanın hazzını yaşadıklarını dile getiren Opr.Dr. İlyas Şahin bugün bir bayrak teslimi gerçekleştirdik. Demek ki Yalova’da ve Atakent Hastanesi’nde güzel işler başarmışız. Bu makamın hakkını en iyi şekilde vermeye gayret göstereceğiz. Sağlık sektörü maneviyatı çok büyük bir iş. Yılarca görev yaptığım Atakent Hastanesi’nde yani ‘’Yuvamda ‘’ tüm Atakent Hastanesi çalışanlarının da desteğiyle elimizden geleni yapacağız şeklinde konuştu.

Opr. Dr . İlyas ŞAHİN Kimdir?

1966 yılında Adana ‘da doğan Opr. Dr. İlyas Şahin , Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Uzmanlığını Şişli Etfal Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamlayan ŞAHİN, sırasıyla İstanbul Özel Haznedar Hastanesi , Yalova Devlet Hastanesi , Özel Yalova Hastanesinde Genel Cerrah olarak görev yaptı, Son olarak Atakent Hastanesi’nde görev alan Opr.Dr İlyas ŞAHİN İngilizce biliyor, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Müzebüs’ün yeni durağı Yalova

Rahmi M. Koç Müzesi’nin Gezici Müze Projesi “Müzebüs” turuna başladı:

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan ülkemizin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeye devam ediyor. Müze koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyle Türkiye’yi il il gezerek öğrencilerle buluşan Müzebüs, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başladı. 28 ilde 130 okulu ziyaret edecek Müzebüs’ün yeni durağı ise Yalova.

Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak için 2003 yılından beri il il dolaşan Rahmi M. Koç Müzesi’nin gezici müze geleneği bu yıl da devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başlayan Müzebüs Yalova’daki öğrencilerle buluşacak.

Müzebüs’ün Yalova turu, 21 Ekim tarihinde Merkez Saffet Çam Ortaokulu ile başladı. Müzebüs, 22 Ekim tarihinde Çınarcık ilçesindeki Gülkent Ortaokulu’nu, 23 Ekim tarihinde yine Çınarcık ilçesindeki Esenköy Adnan Kaptan Ortaokulu’nu ve 24 Ekim tarihinde Armutlu ilçesindeki Fıstıklı Ortaokulu’na konuk olacak. Müzebüs son olarak, 25 Ekim tarihinde Merkez TEGV Öğrenim Birimi’ndeki öğrencilerle buluşacak.

Müze görmeyen çocuk kalmayacak

Diğer müzelerden farklı olarak tek bir yöne ve döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi’nin, çocukların sosyal ve kültürel gelişimi için 2003 yılında başlattığı gezici müze projesi “Müzebüs” yola çıktığı günden bu yan 2 bin 299 okulun 501 bin 851 öğrencisine ulaştı.

Eğitim-öğretim yılı boyunca yaz kış, köy kasaba demeden ilerleyen Müzebüs’te ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişimi gösteren 70 obje sergileniyor. Bu objeler arasında buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba vb. bulunuyor. Müzebüs’ün ziyaret rotasında yer alan okullar milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor.

Müzebüs hakkında:

Yılda 28-30 il dolaşan Müzebüs her ilde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla seçilen okullarda, öğrencilerle müze objelerini buluşturuyor. Müzebüs’te iki eğitmenin rehberliğinde 70 müze objesi hakkında öğrencilere bilgiler veriliyor. Çocuklar objeleri yakından görebildikleri gibi onlara dokunabiliyor.