İL GENEL MECLİSİ MART GÜNDEMİ

İL GENEL MECLİSİ 2016
İL GENEL MECLİSİ 2016
 
YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MART
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR
 
Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu
Toplantı Tarihi :01/03/2016-Salı
Toplantı Saati   :15.30
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM:
1.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi,
2.Yıkılma tehlikesi olan ve metruk halde bulunan yapıların içerdikleri risklerin fazla olması nedeni ile can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğundan bu binaların yıktırılması ihtiyacı hasıl olmuş, söz konusu riskli yapıların yıkımının gerçekleştirilebilmesi için İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinde yer verilen “İmara Aykırı Yapıların Yıkım Projesi” adının, İmara Aykırı ve Tehlikeli Yapıların Yıkım Projesi şeklinde değiştirilmesi ve bu fasıl maddesinde bulunan ödeneğin kaçak ve riskli yapıların yıkım işinde de kullanılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM:
3.İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan 1999 Model JCB marka paletli Ekskavatör ekonomik ömrünü tamamladığından sık sık arıza yapmakta ve yatırım programında bulunan işlerin uygulanmasında aksamalara neden olmaktadır. Tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle ihtiyaç duyulan yaklaşık ₺583.668,00 tutarındaki.bir adet 38.000 tonluk paletli ekskavatör ve kırıcının Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınması, taşıt alım faslındaki ödeneğin yetmemesi nedeniyle Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Makine Bakım ve Onarım Giderleri faslındaki  ödeneğin ₺455.000.00 sinin söz konusu ekskavatörün alım giderlerinde kullanılmak üzere bütçenin Taşıt Alım Giderleri faslına aktarılması konusunun görüşülmesi,
4.Son dönemde Ülke genelinde artan terör eylemelerinden ötürü bölücü terör örgütü tarafından özellikle askeri birlikler ile kolluk kuvvetlerinin hizmet binalarına yönelik silahlı ve bombalı eylemler artmakta olup, bu eylemlere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ile İlçe ve Karakol Komutanlıkları Hizmet Binalarına 10 ayrı noktada 40 kamera ile sağlanan görüntüleme sisteminin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan ₺120.000,00 ödeneğin tahis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,  
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:
5.Asayiş ve trafik olaylarının önlenmesi, halkın huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile İlimizde MOBESE Sistemi kurulmuş ve bu sayede suç ve suçluyla mücadele yönteminde başarıya ulaşılmış olup, Armutlu İlçesinde ihtiyaca cevap verebilecek entegre bir MOBESE Sistemi olmadığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, Armutlu İlçesinin giriş ve çıkışlarına, ana yol güzergahlarına, yazın nüfusun yoğun olduğu sahillere, okul çevrelerine ve güvenlik güçlerinin gerek gördüğü diğer bölgelere MOBESE Sisteminin kurulması için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,  
6.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında yapılacak protokol çerçevesinde, Armutlu Belediyesinin görev alanında bulunan Armutlu İlçesi, Kaplıca Mevkii, Erdilli Otelin bulunduğu alandan Armutlu Merkez Hastane Yolu, Ambulans Yolu, Armutlu giriş-çıkış güzergahı ile İhlas-Koyundere Mevkii yalları altyapısının Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra, asfalt malzemesi ve bitüm temini ile serme işlemlerinin İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapılması, İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan 5 köye çocuk parkının ise Armutlu Belediyesi imkanlarıyla yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:
7.Yatırım programında yer almayan, ancak yılı içerisinde yapılması zorunlu olan ve işçiliği Köy Muhtarlığı tarafından karşılanacağı taahhüt edilen küçük çaplı ilave içme suyu tesisleri için İçme Suyu Limit Teknik Komisyonunca tespit edilen limit yardım miktarı ile herhangi bir ünite için değişik amaçlar ile bir yıl boyunca değişik zamanlarda meclis ve encümen kararı alınmaksızın yapılacak toplam yardımların üst sınırının Yönetmeliğin 8. maddesinin (k) bendi uyarınca İl Genel Meclisince belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,
8.İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 7 sayılı kararına istinaden, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında mevcut kaynakların yok olma riski hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan yararlanan mevcut işletmelerin yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama ve işletme başvurusunda bulunan talep sahiplerinin kaynak rezervleri hakkında yapılacak bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynağın temini ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.01.2016 tarih ve 16301 sayılı yazılarında belirtilen hususların değerlendirilerek, ona göre izlenecek yol ve uygulanacak proje için kaynak temini talebinde bulunulması konusunun müzakere edilmesi,
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM:
9.6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin sorumluluğunda olan içme sularının İl Halk Sağlığı Müdürlüğü kanalıyla yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin İl Özel İdaresi bütçesinden ödenmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
10.Dilek ve temenniler,
 
11.Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış, 
 
 
                      

BİR KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VAR…

silpagarkahve
silpagarkahve
 
SİLPAGAR’DAN ÇİFTLİKKÖYLÜLERE TÜRK KAHVESİ
Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ilçenin gelişimi için gecesini gündüze katarak çalışırken, bulduğu nadir ve kısa zamanları da dolu dolu değerlendirmeye gayret gösteriyor. Başkan Silpagar’ın aktif dinlenme alanı ise, Çiftlikköy halkının kullanımına sunulan Engelsiz Kafe ve Sahil Yürüyüş Yolu. 
 
HAFTA SONUNU ÇİFTLİKKÖY SAHİLİNDE GEÇİRDİ
Hafta sonunda Oğlu Alperen’le birlikte sahilde gezinti yapan Başkan Silpagar, yürüyüşün ardından rotasını Engelsiz Kafe’ye çevirerek kahve molası verdi. Kahve yapmayı çok seven Başkan Silpagar, kafede oturanlara da Türk kahvesi yaparak ikram etmeyi ihmal etmedi. 
En favori iki içeceğinin Türk halkının da en fazla tükettiği çay ve Türk kahvesi olduğunu söyleyen Başkan Silpagar, hayatta her şeyin demini tutturmak gerektiğini, çayın ve kahvenin deminin, kıvamının da önemli olduğunu dile getirdi. 
 
İYİ KAHVENİN SIRRI…
 
Silpagar Türk kahvesi yapmanın püf noktaları olduğunu belirterek, “İyi kahve yapmak için kısık ateşte kahvenin kıvamına gelmesini sağlamak önemli. Bir de bakır cezvede yapıyorsanız değmeyin keyfine” diye konuştu. Ardından işe koyularak kendi yaptığı orta şekerli Türk kahvesini Engelsiz Kafe’deki vatandaşlara ikram eden Başkan Silpagar’a vatandaşlar da tam not verdi. 
 
“TEK DERDİM VAR, YAPTIĞIM İŞİN VATANA MİLLETE HAYRININ DOKUNMASI”
Çalışarak dinlenen bir insan olduğunu belirten Başkan Silpagar, “Benim tek derdim var, yaptığım işin vatana millete hayrının dokunması. Ve sonrasında daha iyisini yapabilmek. Oğlum Alperen’e en önemli tavsiyem hayatı dengeli yaşamaya çalışmasını söylemek oldu. Kahvenin demi gibi hayatın da bir demi var. Bizim her yaptığımız işte amacımız bu dengeyi sağlamak, huzuru getirmek. İnşallah halkımızın da desteğiyle Çiftlikköy’de güzel işler yaparak, ilçemizi dengeli büyüyen, gelişmiş, insanları huzurlu ve mutlu, gıpta edilen bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu
 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ YALOVA ŞUBESİNDE NÖBET DEĞiŞİYOR

addozan
addozan
 
 
Atatürkçü Düşünce Derneği yeni yönetimine aday olan Taner Ozan Atakent Gazetesi’ne bir açıklama yaparak hayata geçirecekleri projelerden bahsetti..
 
      Atatürkçü düşünceye inanmış değerli dava arkadaşlarım!
 
Derneğimizin Mart ayı içinde kongresi yapılacaktır. Ben ve arkadaşlarım derneğimizin ismine layık olabilmek amacı ile ulaşmış olduğu çıtayı daha da yukarı çıkarabilmek için çalışmak, emek vermek istiyoruz. Atatürk’ün görüşlerinin, ilkelerinin, İnkılaplarının ve söylemlerinin doğruluğunun ve gerekliğinin bir kez daha kanıtlandığı bugünlerde, Atatürk’ü sömürmeden ince ve hassas çizgide O’nun Dünya görüşünü ve düşüncelerini yaşatma ve genç nesillere aktarma isteğimizi derneğimizde yönetici olarak hayata geçirme isteğindeyiz. Ben ve arkadaşlarım bunun için gerekli pek çok çalışma, alt yapı ve girişimlerde bulunup, plan programlarımıza devam ediyoruz. Bu onurlu koltukta bizden önce görev yapmış çok değerli arkadaşlarımızın tecrübeleri, bilgi ve birikimlerinden de faydalanarak genç, heycanlı, istekli bir kadro ile sizden görev talep ediyoruz. Derneğimizi tanıyoruz, sorunlara hakimiz ve daha iyi noktalara gelebilmesi için var gücümüzle çalışmaya hazır ve istekliyiz. Desteğiniz ve siz bizim için çok önemlisiniz. Gelin, el verin… Saygılarımla.

VE ‘ONLAR’ İHRAÇ EDİLDİ..

KIRTAY

KIRTAY

 

O BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE İHRAÇ EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl  Yalova Belediyesince Atatürk’ün Yürüyen Köşkü’nün builunduğu bölgede,  köprülü kavşak yapımı için ağaçların kesilmesiini Yalova Belediye meclis toplantısında “ Ata’m  Senden Özür Diliyoruz” tişörtü giyerek CHP’li Belediyeye tepki gösteren CHP Belediye Meclis Üyesi Faruk Kırtay, CHP’den ihraç edildi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin talimatıyla Yalova İl Disiplin kuruluna sevk edilen Faruk Kırtay,  geçtiğimiz ay yapılan Denetim Komisyonu seçimlerine CHP’li  Ahmet Yavuz’la birlikte seçilmişlerdi.  Denetim Komisyonuna gurup kararına uymayarak seçildikleri iddiasıyla Disiplin Kurulana sevk edilen İki CHP’li Meclis üyesi, 18 Şubat 2016 günü toplanan CHP Yalova İl Disiplin Kurulu toplantısının ardından ihraç edildi.

Kendilerine disiplin Kurulunun kararının  25 Şubat 2016 günü tebliğ edildiğini belirten Ahmet Yavuz ve Faruk Kırtay  ihraç kararının grup kararına dayandırıldığını, ancak gerçekte  Muharrem İnce’nin baskısıyla siyasi bir karar alındığını öne sürdüler

CHP’den ihraç edilen  ve 30 yıldan buyana Cumhuriyet Gazetesinin Yalova Muhabirliğini yapan Gazeteci Faruk Kırtay , geçen yıl Muharrem İnce’nin Yalova’dan merkez yoklamasıyla yeniden Milletvekili adayı gösterilmesi  için imza altına alınan deklerasyona imza atmamış ve önseçimi savunmuştu.

Denetim Komisyonuna seçildikten sonra CHP’den  ihraç edilen Ahmet Yavuz ise 13 CHP’li Belediye meclis üyesinin arasında bulunan tek mali müşavirdi.

Yalova İl Disiplin kurulu iki CHP’li Meclis Üyesi hakkında verdiği İhraç kararında “ Belediye Meclis gurup toplantılarında çıkan kararlara uymadıkları görülmüştür. Bu nedenle CHP tüzüğünün 70. Maddesi gereğinc e Ahmet Yavuz ve Faruk Kırtay’ın CHP üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir” denildi.

Partilerinden ihraç edilen belediye meclis üyeleri, İddiaların gerçek dışı olduğunu, ortada bir grup kararı olmadığını, toplantıda çıkan kararların karar def       terine de yazılmadığını belirterek Yalova İl Disiplin kurulunun verdiği ihraç kararına YDK nezdinde itiraz edeceklerini söylediler.

31 Belediye meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesinde ihraç kararının ardından tablo şöyle oluştu.AK Parti 17, CHP 11, Bağımsız 3

KANUNA RAĞMEN, AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ DE İHALE ALANLARDAN..

GÜVENS

GÜVENS

 

Ak Partili Yılmaz’da  İhale Almış
 
 
 
Yalova belediyesi meclis üyesi Güven Yılmaz 2014 ve 2015 de Yalova belediyesinde ihale alarak mevzuata karşı çıktığı belgelendi. Özellikle Güven Yılmaz’ın 10.02.2105 tarihinde aldığı 18.024.50TL lik TAMİRAT İŞİ hayli ilginç.
 
Oysaki  Yeni çıkan 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’ndaki ‘Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri’ başlıklı 28’inci Maddesi’ndeki “Belediye başkanı görevi süresince veya görevinin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevlerinin son ermesinden itibaren iki yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz İfadeleri net olarak ihaleye girmesinin veya doğrudan temin almasının mümkün olamayacağını belirtiyor.
 
Siyasi kulislerde adı geçen birkaç meclis üyesinin kendi veya birinci dereceden yakınlarının ihalelere girerek kazanç elde ettikleri konuşuluyor. Meclis üyesi Güven Yılmazı’ın Maden Mühendisi olan eşinin de  Yalova Belediyesinde mesleği ile alakasız bir bölümde dudak uçuklatan maaş ile çalıştığı söylentiler arasında.
 
İddialar karşısında şuan sessiz kalan Belediye meclis üyesi Güven Yılmaz’ın denetim komisyonu raporlarında isminin  çıkmaması halinde iddia sahipleri konuyu basın ve yargı yolu ile gündeme  taşıyacaklarını söylediler.
 
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet caddesi üzerinde Çınar ağaçlarının budanması sırasında Güven Yılmaz’ın  firmasına ait ve üzerinde firmasının adı ve şahsi cep telefonunun bulunduğu vinç belediye adına çalışırken gazetemiz editörleri tarafından görüntülendi.
 
Ak Parti İl ve İlçe yönetimlerinin bu duruma verecekleri cevapta kamuoyu tarafından bekleniyor..

MEYDAN BOŞ OLUNCA,OTOPARKTA İHALESİZ OLUYOR..

İHALESİZ
İHALESİZ
 
 
Yalova Belediyesine  ait şehir meydanında   bulunan  500 araç kapasiteli  Yalova’nın en değerli arazisinin üstünde  bulunan otopark 2 senedir ihalesi yapılmadan  belediyeye ait Yabeltaş A.Ş. tarafından usulsüz olarak işletiliyor.
 
 
 
2013 te ihalesi biten ve bir çok firma tarafından aylık 100 bin TL ye alıcısı olan otopark alanı, ihaleye çıkmadan Yalova belediyesine bir bedel ödemeden işletiliyor. 
 
  
 
Aylık 100.000.TL ile alıcısı hazır bulunan otoparkın belediyeye  yılda   1milyon 200 bin  geliri olacakken Yalova Belediyesi iki senedir ihaleye çıkmayarak  2 milyon 400 bin TL zarara uğratıldı.
 
Yalova Belediyesi her platformda borç batağında olduklarını ifade ederek işten çıkarılan belediye çalışanlarının hak ediş ve tazminatlarını ödemeyip,  2 milyon 400 bin TL lik gelirin peşine düşmemesi duyarlı vatandaşların  tepkisini çekti.Yalova kamuoyunda olayın duyulmasının ardından bir çok vatandaş Yalova belediyesinin önümüzdeki ilk meclis toplantısında gündeme getirilmesi için meclis üyelerine şikayette bulunduklarını sosyal medyadan bildirdiler.

AK PARTİ İL BAŞKANINA KÖTÜ HABER..

adaletin
 
adaletin
 
MAHKEME CEVAP HAKKI İSTEĞİNİ REDDETTİ..
 
Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, gazetemizin haber portalı olan www.gazeteatakent.com da manşet haberlerinde yayınlanan ‘AK PARTİ DE KİM KİME SİLAH’ çekti haberi hakkında savcılığa şikayet dilekçesi vererek gazetemiz ve imtiyaz sahibi Çağatay Köse’nin cezalandırılmasını talep etmiş ve yazılı beyanında ‘uzlaşma’istemediğini söylemişti.
 
Atakent Gazetesi İmtiyaz sahibi Çağatay Köse adli makamlara ve emniyet yetkililerine geçtiğimiz günlerde ifadesini verdi.İfadesinde haberin kaynağını açıklayarak,delil ve şahitlerini de ilgili dosyaya beyan eden Köse,yaptığımız haber hakkında uydurma,yalan ve iftira karalaması ve açıklaması yapanlara karşı tek umudumuz ADALET,haber yaparken belgesiz ve şahitsiz haber yapılamayacağını kanunlar zaten belirlemiş ve basın özgürlüğünün sınırlarını çizmiş.Bu nedenle gerekli işlemleri biz de avukatlarımız aracılığı ile yaptık.davanın takipçisi olacağız.dedi
 
 
Atakent Gazetesi İmtiyaz sahibi Çağatay Köse açıklamasının devamında,,ayrıca gönül isterdi ki,Ak Parti il başkanı partisinin de kuruluş felsefesi olan ADALET ilkesine göre hareket ederek sadece kendisini eleştiren bir basın kuruluşunu değil,kamuoyunda adı geçen olaylara sebebiyet veren kurum,kuruluş,birlik ve muhataplarını da savcılığa vererek adil ve tarafsız tutum sergileyebilseydi.Hatta Yalova’da bir çok mekanda CHP Milletvekili Muharrem İnce ve bazı CHP li yetkililerin Ak Parti Kurucusu ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,Başbakan ve Ak Partili Bakanlar hakkında alenen söylenen,mitinglerde hakarete varan söylemler karşısında da bu derece hassas olabilseydi.Muharrem İnce gibi bir siyasetçinin olduğu şehirde,iki yerel,bir genel seçim geçiren sayın İl Başkanı Öztabak Ak Parti’ye ve kurucularına her fırsatta en ağır söylemlerle yüklenen Muharrem İnce’yi mahkemeye neden verememiş merak ediyorum.dedi.
 
 
son adaletson adalet2
 
Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak’ın Yalova Adliyesi’ne giderek şikayetçi olduğu ve gazetemizde yayınlanan  ‘SİLAH ÇEKME’ haberine Cevap hakkı  talebi Yalova Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/228 D.İş dosyasında 11.02.2016 tarihli duruşmasında REDEDİLDİ.
Diğer şikayetler ilgili duruşmalar devam ediyor..
 
 
 

CHP’li Meclis Üyesi Ahmet YAVUZ, İhraç Sürecini ve Nedenlerini Anlattı

AHMET YAVUZS
CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yavuz ile yaptığımız çarpıcı röportajın konu başlıkları bile ulusal medyaya konu olacak cinsten..
 Yalova Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Yavuz bilinmeyenleri ATAKENT’e anlattı.Yalova’nın gözde mekanlarından TİKE Restaurant’ta gerçekleştirdiğimiz röportajda Ahmet Yavuz tün samimiyeti ile CHP’den neden ihraç edilmek istendiğinini anlattı.İşte o röportaj;
 
“Namuslularında namussuzlar kadar cesur olması ve bunu herkesin öğrenebilmesi için dik durmaya devam edeceğim”
Yalova Belediyesi  Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyesi  Ahmet Yavuz partisini onurlu bir şekilde temsil etmenin cezasını mı çekiyor ?”
 “Milletvekili Muharrem İnce Ağız dolusu küfürler ederek  tehditler savurdu”
 
“Yalova Belediyesinde Silah ile üzerime yürüdüler, partim için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim”
 
“Denetim komisyonunda olmamdan neden bu kadar rahatsız oldular anlamadım”
 
Yalova Belediyesi Denetim Komisyonunda 2. kez görev alan  Chp meclis üyelerinin tek mali müşaviri  olan Ahmet Yavuz haksızlıklara göz yummadığı gerekçesi ile mi disiplin kuruluna sevk edilerek ihracı istendi, Atakent gazetesi sordu Yavuz cevapladı.
 
 Atakent : Cumhuriyet Halk Partisinde ne zamandır görev alıyorsunuz ?
 
“12 senedir onurlu bir şekilde partim için mücadele ettim”
Chp’li meclis üyesi Ahmet Yavuz sonradan partili olup bir yerlere gelmediğini mücadelesinin tamamen  parti  ve halkın menfaatleri doğrultusunda olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu “ CHP Yalova İl örgütünde yaklaşık 12 yıldır aktif görev yapmaktayım. Örgütün gençlik kollarından itibaren hemen hemen tüm birimlerinde ve kurullarında görev yaptım. Bu süre zarfında gerçekleşen gerek yerel gerek genel seçimlerin seçim koordinasyonunda hizmetler verdim görev yaptım. Bununla birlikte 2009 yerel seçimlerinde Belediye meclis üyesi adaylığı 2014 yerel seçimleri öncesi CHP Yalova Belediye Başkan aday adaylığı onuru yaşamış ve 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyesi  1.sıra adayı olarak partimi temsil etmiş ve meclis üyesi seçilerek yaklaşık 2 yıldır Belediye meclis üyesi olarak yine partim adına hizmet vermekteyim. Yalova’da uzun yıllardır  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmakta önceki yıllarda meslek odası yöneticiliği yapmış bir partiliyim, sonradan Cumhuriyet Halk Partili olmadım.
 
Atakent : Ak parti ile işbirliği içinde olduğunuz suçlaması ile partiden ihracınız istendiğinde neler yaşadınız ?
Ahmet Yavuz : Ak Parti ile flört edenler ortada, Yalova Belediyesi Denetim komisyonu üyeliğine seçilmemizin ardından, İl Başkanlığınca Disiplin soruşturması açılarak hakkımızda verilen ihraç istemine neden olan parti gurubuna uymama gerekçeli iddiayı ve AKP ile işbirliği yapmakla ilgili suçlamayı kesinlikle ret ediyorum.Belirttiğim gibi ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili değilim. Bana yönelik AKP’li Meclis Üyeleriyle işbirliği yapıp seçildiğim yönündeki iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Bu iddiamı da doğrulayacak açıklamalar 2 Şubat 2016 günüYalova Belediye Meclis toplantı tutanaklarında açıkça görülecektir. 2 Şubat 2016 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında söz alarak konuşan CHP Belediye Grup sözcüsü Sn.Şerafettin Çelik,  açıkça kendilerinin AKP ile işbirliği yaptıklarını itiraf etmiştir. Grup sözcüsünün konuşmaları meclis tutanaklarında olduğu gibi, 3 Şubat 2016 tarihli günlük yerel gazetelerde ve internet sitelerinde yer almıştır.
CHP Grup Sözcüsü Şerafettin Çelik aynen şöyle konuşmuştur: 
 “Bizler grup toplantımızda aldığımız karar sonrası  Ak parti grup sözcüsü Sayın Kasım Avar’ı da aradım,  gruptaki arkadaşlarla da paylaştım. Bir önceki mecliste yaşanan, grupların önerdiği isimlerin blok oy kullanılmamasından yaşanan sıkıntının bu dönem yaşanmaması adına, tamamen iyi niyetle biz şu anda gruptayız, il başkanımız, belediye başkanımız da burada. Grup sözcüsü olarak sizin önereceğiniz isimlerin tamamına blok oy vereceğiz demiştik. Sayın Avar da son derece iyi olur demişti. Ancak meclise girdiğimizde farklı bir olay yaşandı. Sayın Avar’ın işaretiyle AK Parti mini bir grup toplantısı yaparak tam zamanı, CHP’ye gol atalım düşüncesiyle o gün içimizden aday olan, programlanmış, muhtemelen temaslar kurulmuş iki arkadaşımıza oy vererek grubumuzun önerdiği adayları seçilememesine neden olmuştur. “
Bu açıklamada da çok nettir ki AKP’li grup sözcüsü ve Belediye Meclis üyesi ile katılmadığım toplantıda irtibat grup sözcüsü aracılığıyla kurulmuş bir işbirliği antlaşma zemini aranmıştır. 5 Ocak 2016 günü yapılan Belediye Meclis toplantısına İl Başkanımızda katılmış seçimlerin yapıldığı Belediye Meclis toplantısı bitiminde AKP’li belediye meclis üyelerine “size hiç yakıştıramadım anlaştığımız isimlere oy vermediniz” cümlesini Belediyenin koridorlarında söylediğine bizzat şahit oldum. Bu bile kimin kimle pazarlık yaptığını da ayrıca ortaya çıkarmıştır kanımca. Son olarak Belediye Meclisinde yapılan Denetim Komisyon seçimi sonuçlarından CHP’si Belediye Meclis üyelerinden benim aldığım sonuca göre ve 4 Ocak 2016 tarihinde yapılan grup toplantısında yapılan aday seçimlerinde aldığım 6 oy ile de komisyon görevi üstlenmemde bir teveccüh olduğu da açıktır.
Atakent : Konuyu baştan alalım, denetim komisyonu görevi nedir ?
Ahmet Yavuz : Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Bundan rahatsız olmaları için bir sebep göremiyorum şuan. Ama denetim komisyonunun görevi sonrası belki bir cevap bulabiliriz.
Atakent : 2014 denetleme komisyonunda görev aldınız kıyaslama yapabilirmisiniz iki sene için?
BELEDİYE AŞIRI MÜSRİF..
Ahmet Yavuz : 2014 yılına ait denetim komisyonu raporlarında , Yalova Belediyesi aşırı derecede müsrif davranmış. Harcamalar, maalesef bakıldığında yeme  içme , baskı-broşür, doğrudan teminlerin yüzde seksenini oluşturuyor.
 
Bir önceki dönemde hizmet alımları ile birlikte çalışan sayısı 600 650 iken, şimdi bu sayı 900 950. Bu çok ciddi bir rakam. Dünyanın 3.cü büyük fabrikası olan Aksa’da bile bu sayı yok, yazık.
 
Atakent : Komisyon seçimi  nasıl gerçekleşti ?
Ahmet Yavuz :  Size bunu gün be gün anlatayım. 4 Ocak 2016 Pazartesi günü, Ocak Ayı Belediye Meclis toplantısı öncesinde Belediye Başkanlık Makamında İl Başkanı Sn. Özcan Özel,  12 Belediye Meclis üyesi ve Belediye Başkanı Sn. Vefa Salman’ında hazır bulunarak grup toplantısını gerçekleştirdik.  Grup toplantısında gündem sırası  CHP’den iki üyenin seçileceği Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesine geldiğinde aday olacakların isimleri İl başkanı tarafından istendi.  Meclis üyelerinden Jülide Güner,OsmanBaşgül, Başar Şahin, Faruk Kırtayve ben adaylığımızı açıkladık. Bu esnada grup üyeleri Jülide Güner’in aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı olması hasebiyle Denetim Komisyonu üye adayı olmasının etik olmayacağı düşüncelerini ifade etmesiyleSn. Jülide Güner adaylıktan çekildi. Bunun üzerine söz alan Belediye Başkanı Denetim Komisyonunda mutlaka Osman Başgül’ün görev yapmasını istediğini ifade etti. Daha sonra İl başkanı  4 Aday arasında gizli oyla seçim yapılmasını ve kendisinin de oy atacağını söyledi. Bende İl başkanına geçen seneki Belediye Meclisi Denetim Komisyonunda görev yaptığımı ayrıca AKP Belediye Meclisi Grubundan Denetim Komisyonuna aday olacak 3 Belediye Meclis üyesinden 2’sinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olduğunu dolayısıyla benimde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olduğumu hatırlatıp hem geçen seneki tecrübelerimi hem de mesleki bilgi birikimimi grubumuz adına dolayısıyla partimiz adına kullanabileceğimi ifade ettim. Sonra yapılan oylamada, 1 aday 8 oy 3 adayda 6’şar oy aldı..Eşit oy alan adaylar arasında grupta herhangi bir kura çekimide yapılmadı ve bende grup toplantısında yarın mecliste yapılacak Denetim Komisyonunda aday olacağımı ifade ettim burada çıkan kararların karar defterine yazılmasını ve Denetim Komisyonuna aday olan arkadaşların seçim sonuçlarının da karar defterine yazılmasını istedim.  Ancak Parti grubumuzun herhangi bir karar defteri olmadığından mı veyahut Belediye Başkanı’nın Makam odasında grup toplantısının yapıldığından dolayı mı bilmediğim bir sebepten tutanak tutulmadı kayıt yapılmadı. Grupta;  konuşulanların alınan kararların tutanak altına tutulmasını veya kayıt yapılmasını talep etmeme rağmen yapılmadı ve toplantı sona erdi.Aynı gün yani 4 Ocak 2016 günü saat:18:30’da Belediye Başkanı sekreteri beni aradı ve ertesi gün yani 5 Ocak 2016 saat:09:30’da yine Belediye Başkanı Makamında grup toplantısı olacağını bildirdi. Bende bu grup toplantısına daha önce alınmış olan doktor randevusu mazeretimi ifade ederek katılamayacağımı ifade ettim.
5 Ocak 2016 Salı günü gerçekleşen Belediye Meclisinden  birkaç saat önce mazeretimi Belediye Başkanı Sekreterine bildirip katılamadığım grup toplantısına katılan diğer meclis üyesi arkadaşlarımdan tekrar bir Denetim Komisyon üyesi adayları seçimi yapıldığını benimde katılmadığım bu grup toplantısında gıyaben aday olarak gösterildiğimi öğrendim.  Bu toplantıda bazı meclis üyesi arkadaşlarında gıyaben aday olanların toplantıda bulunmadığını öne sürerek şerh düştüğünü de öğrendim.  Bana bu konuda herhangi bir yazılı grup kararı tebliğ edilmedi. Yapılan Denetim Komisyonu seçimlerinde grup toplantısında  ifade ettiğim gibi mecliste aday oldum ve seçildim. Ayrıca 5 Ocak 2016 günü yapılan grup toplantısının kararları karar defterine değil,  bir beyaz kağıda yazılarak imza altına alındığını da bu seçimlerden sonra öğrendim.
“Milletvekili Muharrem İnce Ağız dolusu küfürler ederek  tehditler savurdu”
  7 Ocak 2016 gecesi partimizin CHP Yalova Milletvekili Sn.Muharrem İnce şahsi telefonundan beni arayarak Denetim Komisyon seçimlerine katılmam ve seçilmem sebebi ile ağıza alınmayacak ağır küfür ve hakaretler etti ve ertesi gün kendi ofisinde yapacağı toplantıya gelmemi aksi halde partiden istifa etmemi söyledi. 8 Ocak 2016 günü Saat 10.00’da CHP Yalova Milletvekili Sn.Muharrem İnce ‘nin ofisinde kendisinin de katıldığı İl Başkanı, il Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya, bir önceki gece tarafıma yapılan ağır hakaretler nedeniyle ve gerginliğin daha fazla büyümemesi için katılmadım. Bu toplantıda CHP’si Yalova Milletvekili Sn.Muharrem İnce’nin, denetim komisyonu üyeliğinden aynı gün yani 8 Ocak 2016 günü saat 17.00’ye kadar istifa etmemi istediğini, aksi halde Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle görüştüğünü ihraç talebiyle Disiplin kuruluna bizzat sevk edilmemi isteyeceğini  Belediye Meclis grup sözcüsü  Şerafettin Çelik tarafıma iletti. Parti içi demokrasi seçme ve seçilme hakkımın saygı duyulması gerektiğini belirterek seçildiğim Denetim Komisyonundan istifa etmeyeceğimi kendisine ifade ettim.
Atakent : Muharrem İnce size neden bu denli baskı kurdu, baskılar devam ediyor mu ?
 
Ahmet Yavuz : 2014 denetim komisyonu seçiminde olmamı hem riyaset hemde Muharrem İnce istedi. Yaptığım çalışmalarda Yalova Belediyesinin aşırı derecede müsrif olduğunu tespit ettik, tüm uyarılarımız rağmen müsriflik devam ediyor. Baskıların sebebi işimi hakkıyla yaptığım için olabilir.
MUHARREN İNCE;SİZİ GÖNDERMEZLERSE BEN GİDECEĞİM DEDİ..
 
Anlattığım gibi yaşadığım o süreçte konuşmalardan sonra  yine aynı günün gecesi geç saatlere kadar CHP Yalova Milletvekili Sn.Muharrem İnce’nin telefonundan defalarca aranmak ve özellikle “sizi göndermezlerse ben gideceğim” mesajlarına kadar varan baskı ve rahatsızlığa maruz kaldım.
Atakent : Yalova Belediyesinde size silah çektikleri doğrumu ?
“Yalova Belediyesinde Silah ile üzerime yürüdüler, partim için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim”
 
Ahmet Yavuz : Evet maalesef bu olay yaşandı,2014 denetleme komisyonu görevimde İhalesiz arsa satışlarını tespit ettik. Şirketler üzerinden yapılmış yabeltaş ve hizmet aş.den, Yalova belediyesine  ve şirketlerine ait olan arsalar kamunun malıdır, bu arsaları korumak gerek, eşe dosta yandaşa olmayacak cüzi rakamlarla vermek kul hakkıdır kamuya ihanettir bu nedenle siyasetteyim ve komisyondayım, amacım kamu menfaatini korumak.
İHALESİZ CÜZİ RAKAMLARA ARSA SATTILAR..
İşte bu arsaların satışı ile ilgili tereddütlerimi ve itirazlarımı denetim komisyon raporlarında ve encümen odasında grup toplantısı sırasında dile getirince başkan Vefa Salman tarafından tüm meclis üyelerinin önünde hem hakarete uğradım, karşılık verince de korumalar tarafından şahsıma silah çekildi.
 
“Süreç basında nasıl yer almıştı”
Yalova Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yavuz, Yalova Belediyesi Denetim Komisyonuna aday olup, seçilmesinin ardından CHP Yalova İl Başkanlığı iki meclis üyesini kesin ihraç istemi ve tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.
Yalova Belediye Meclisi Denetim komisyonu seçimleri öncesinde CHP gurup toplantısında, 2 Komisyon üyesinin seçileceği Denetim komisyonu seçimlerine  4 Belediye meclis üyesi adaylığını açıklamış, ancak parti gurubu içinde yapılan seçimlerde 3 Meclis üyesinin eşit oy alması üzerine, Ahmet Yavuz ve Faruk Kırtay, Belediye Meclis üyelerinin iradelerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek Komisyon seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.
Aynı gün yapılan ve 31 Belediye Meclis üyesinin katılımıyla yapılan seçimlerde, CHP Grubunun önerdiği isimlerinin dışında Komisyona aday olan Faruk Kırtay ve Ahmet Yavuz 17’şer oy alarak Denetim komisyonuna seçilmişti. Denetim Komisyonu seçimlerine aday olan Ak partili üç üye ise CHP’nin de oylarıyla 29’şar  oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişti.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Denetim Komisyonu seçimlerinin ardından İl yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de katılımıyla kendisine ait ofisinde düzenlediği toplantıda Denetim komisyonuna seçilen Faruk Kırtay ve Ahmet Yavuz’un istifasını istemiş, ancak denetim komisyonuna seçilen üyeler istifa etmeyerek 11 Ocak Pazartesi günü düzenlenen denetim komisyonunun ilk toplantısına katılmışlardı.
 
İstifa etmeyen CHP’li Meclis üyelerini Disipline vermek için 12 Ocak Salı günü olağanüstü toplantı yapan CHP Yalova İl başkanı Özcan Özel, iki Meclis üyesini CHP tüzüğünün 68-f maddesi gereğince tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti. İl yönetimi ihraç kararlarını oy birliği ile onayladı.
 

VATANDAŞ KEMOTERAPİ ÜNİTESİNDEN MEMNUN..

kanserlihastalard

kanserlihastalard

Yalova Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Ünal Küçükyılmaz yeni açılan Kemoterapi Ünitesi hakkında bilgiler verdi. “Yakın zamanda Yalova Devlet Hastanesinde Kemoterapi hizmetini de vermeye başladık. Eğitimli ve güler yüzlü personelimizle oldukça nezih ve modern bir alanda kendilerine son derece kaliteli hizmet vermekteyiz. Kemoterapinin uzun ve zorlu seanslarında hastaların geçirdikleri süreyi daha konforlu hale getirmek için LCD ekranlarda uydu TV yayını yapmaktayız.
 
Yalova Devlet Hastanesi Çiftlikköy Ek Hizmet Binasında Kemoterapi Ünitemizde Kanser Hastalarımıza yönelik verdiğimiz hizmetten dolayı vatandaşlarımız son derece memnunlar. Yalova’da kanser hastalarımıza bu hizmeti de sunabilmenin gururunu yaşıyoruz.”

SORUNLARI BİLİYORUZ,ÇÖZÜMLERİNİ ÜRETİYORUZ..

Başlıksız 1
Başlıksız 1
 
Atatürkçü Düşünce Derneği Yalova Şubesi Yeni yönetim başkanlığına aday olan Uğur Sarısoy bir açıklama yaptı..
 
ADD Yalova Şubesi Yönetim Kurulu olarak iki yıllık görev süremizde çeşitli eylemler programlama ve hayata geçirme dönemini başarıyla bugüne taşıdık. Yönetim kurulu süremizin dolması sebebiyle yapılacak olan Şube Olağan Kongresinde yeni oluşacak yönetim kuruluna ve ADD Yalova Şubesi Başkanlığına adaylık açıklamamdır.
 
Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, “Atatürkçü Düşünce Derneği”ni kurarak, O’nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.
 
Cumhuriyetin kurucu ilkelerinin yeniden egemen olacağı bir Türkiye için sorumluluk bilinci ile göreve ve nöbete hazırım. Yönetim Kurulu olarak sorunlara Atatürkçü bakış açısı ile çözüm üreteceğiz. Tüm ulusalcı, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve siyasi partiler ile güç birlikteliklerine giderek, gücümüzü büyüteceğiz.
 
ADD Yalova Şubesini var olan noktadan yukarıya hep beraber yükselteceğiz, biz bu anlamda kimseyi ötekileştirmeden ortak paydada ve hedefte tüm Atatürkçüleri birleştireceğiz. Atatürkçü düşünce felsefesini kendine şiar edinmiş herkese eşit mesafedeyiz ve bu anlamda bizimle olmak isteyen herkesi kucaklıyoruz.
 
Biz çok sesli bir koroyu yönetmeye talibiz.
 
Hiçbir beklentinin, hiçbir siyasi geleceğin peşinde değiliz. Biz halkı temsil edeceğiz, biz ulusalcılığı tam bağımsızlığı temsil edeceğiz, biz Atatürk’ün devrimci ruhunu temsil edeceğiz.
 
Genel Merkezimizin oluşturduğu kurulları şubemizde de oluşturarak örgütlenmek, sosyal sorumluluk projelerimizle farkındalık yaratmak istiyoruz. ADD İktisadi İşletmesi ve bağışlar ile burs kaynakları oluşturmak istiyoruz.
 
Sorunları biliyoruz ve çözümlerini üretiyoruz.
 
Gün vatanın ve cumhuriyetin geleceğine sahip çıkma günüdür. Sorumluluktan kaçmıyoruz, görevi bizden başkasına bırakmıyoruz, ben yapmayayım bir başkası benim yerime yapar demiyoruz.
 
Uğur Sarısoy
ADD Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi