YAFEM BELÇİKA DA GURBETÇİLERLE..

YAFEM (Yalova Folklor Eğitim Merkezi) “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlikve Spor Bayramını” Belçika da bulunan Türklerle birlikte kutladı.Belçika’nın; Bürüksel,Liege, Genk ve Charleroi şehirlerinde kiTÜRK soydaşlarımızla bayram coşkusu yaşadı. Pieton Türk Evi derneği  buetkinliklerle beraber Türklerin o bölgeye gelişlerinin 40. Yılı kutlamaları da sevinçle yaşadılar.52  TÜRK haneli köyde Türk soydaşlarımız bayramı ve köye gelişlerini coşkuyla kutladılar.YAFEM üzerine düşen bir misyonu da yerine getirmenin hazzıyla yurda döndü.Belçika’nın başşehri Bürüksel de de Türk derneklerince organize edilenTÜRK Folkloru her yönüyle tanıtıldı ve paylaşıldı.Genk şehrindekiH.E.M. Türk derneği ile şehrin muhtelif yerlerinde ikamet edensoydaşlarımızın katılımlarıyla Milli Bayramımız onurlakutlandı.Derneğin etkinlikleri Türk Folkloruna yönelik olduğu içinmuhtelif kursların da tanıtımı yapıldı.

YAĞIŞ MİKTARI ENDİŞE VERİYOR..

Müdürlüğümüz 2010 yılı yağış ile ilgili meteorolojik  verilerinin değerlendirilmesi sonucunda aşağıda belirtilen ilgi çekici ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Öncelikle 2010 yılı içinde İlimizde metrekareye toplam yıllık 1238.3 kg yağış düşmüş olup, 1981 yılında meydana gelen 1130 kg’lık yağıştan sonra 2010 yılı yağışları m2’ye düşen yağmur olarak rekor     seviyeye ulaşmıştır.  Ayrıca, Yalova İlinin uzun  yıllar yıllık ortalama yağış miktarının 738.2 kg. olduğu gözönüne alınırsa, 2010 yılı yağış  miktarının ortalamadan yaklaşık %73 daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak; 2010 yılında meydana gelen bu artış    geçmiş  yıllardaki   (2006-2007-2008) yağışların ortalamaların altında kalmış  olduğu gerçeğini  değiştirmemekte ve  meteorolojik veriler  İlimizde  yağışların 100 yıllık periyotta 10 kg olmak  üzere  bir azalış trendine sahip olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra,  yağışların yıl içindeki   dağılımında da farklılıklar gözlenmektedir. Şöyle ki, Yalova’da uzun yıllar ortalamalara göre en çok yağış olan ay Aralık olduğu halde bu durum çoğunlukla değişmekte, kimi zaman günlük    veya haftalık yağış miktarları aylık ortalamaların çok üzerinde gerçekleşmekte, bazı aylarda ise ay  boyunca hiç yağış meydana gelmemektedir.    Bu durum “yağış rejiminin düzensizliği” ile  açıklanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ve aylarda, bu düzensiz ve kuvvetli yağışlara sık  sık rastlanır olmuş ve bu  yağışlar,  İlimizde ve çevre İllerde taşkınlara, sellere ve ölümlere sebebiyet verip,  büyük maddi zarar-lara yol açtığı gibi, bunun tersi bahar ve kış aylarında, ay boyunca hiç yağışın olmadığı aylar da tespit edilmiştir. Sonuç olarak   vurgulamak gerekirse her ne   kadar çok yüksek bir değer  olmamakla birlikte, İlimizde yağışların 100 yıllık periyotta 10 kg’lık bir azalış trendi göstermesi ve yağış rejimindeki   düzensizliklerin artarak   devam etmesi; ulusal ve   uluslararası medyada sık sık gündeme gelen “Küresel Isınma”nın sonuçlarını akla getirmekte olup, ayrıca; İlimizin, Ülke-mizin ve dünyamızın korunmasında birey olarak hepimizin sorumluluğu olduğu gerçeğini bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır.

SİGARASIZ BİR GÜN İÇİN..

       31.Mayıs Dünya Sigarasız Günü sebebiyle açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Daştan vatandaşlarımızın sigarayı bırakma konusunda Sağlık Müdürlüğü olarak yardımcı olabileceklerini söyleyerek açıklama yaptı.. Sigara kullanımı dünyada en önemli önlenebilir ölüm nedenlerinden olup, her yıl 5 milyon insan sigaradan ölmektedir. Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı, başta kanserler, kronik akciğer hastalıkları, kalp krizleri, felçler ve cilt kanserleri olmak üzere 20’nin üzerinde öldürücü hastalığa yol açmaktadır.  Sigara dumanının içinde 4.000’den fazla kimyasal madde vardır. Bunların 80 kadarının kanserojen olduğu bilinmektedir. Sigara içmeyenlerde çevresel tütün dumanına maruziyet akciğer kanseri oluşumunu %32 oranında artırmaktadır. Kansere bağlı tüm ölümlerinin 1/3’ünden sigara sorumludur. Akciğer hastalığından ölen her 10 kişiden 9’unun nedeni sigaradır.  Tütün ürünlerinin tümü (sigara, pipo, puro, nargile, enfiye, dumansız tütün vb.) zararlı ve öldürücüdür. Hafif, çok hafif, light gibi tanımlamalar bu zararlılığı ortadan kaldırmaz. Hayati önemi olan çok sayıda hastalığın ortaya çıkışında sigara kullanımının önemli payı vardır. Bu hastalıklar bir yandan kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da yaşam süresini kısaltmaktadır. Ayrıca sigara içimi; ülkelerin kaynaklarının boş yere harcanmasına, üretim kapasitesinde ve verimlilikte azalmaya, işgücü kaybına yol açmaktadır. Dolayısıyla sigara kullanımı, hem yol açtığı sağlık sorunları hem de oldukça büyük ekonomik yükü ile  önemsenmesi gereken bir konudur. Dünya genelinde sigara tüketim oranlarının % 50 azaltılması halinde 2050 yılına kadar en az 200 milyon kişinin yaşamı kurtulacaktır. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesine ilişkin faaliyetler, tüm ülkelerde Sağlık Bakanlıkları tarafından yürütülmektedir. Bu sözleşme, 4207 sayılı Kanun’dan sonra ülkemizde sigara ile mücadele konusunda atılan önemli adımlardandır. Sigara ile mücadelede asıl çıkış noktamız, sigara içiciliğinin önlenmesi olduğu gibi sigara içmeyenlerin ve çocuklarımızın  haklarının da korunmasıdır. İlimizde 20.07.2009 tarihinden itibaren 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Müdürlüğümüzce kurulan il ve ilçe denetim ekipleri tarafından kapalı alanlarda sigara tüketiminin önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk kişilerine ait işletmeler, kamu ve özel toplu taşıma araçları, tütün ürünlerinin satışı ile ilgili düzenlemeler denetlenmektedir.  Ayrıca rutin denetimler dışında vatandaşların 02268112553 ve 184 SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) telefonlarına yapmış oldukları ihbarlar titizlikle değerlendirilmektedir. Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Polikliniği sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmaktadır.   Her yıl 31 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada “Dünya Tütünsüz Günü ” olarak kutlanmaktadır. Tütün ve tütün mamullerinin kullanılması konusunda tüm halkımızın duyarlı olup gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyor ve sağlıklı nesillerimizin geleceği için tüm halkımızın ” Dumansız Bir Hava Sahasında ” yaşamasını temenni ediyorum.                                                                                                                                                                                                                        Dr.Ali DAŞTAN                                                                                                              Sağlık Müdürü

1-7 HAZİRAN İYOT YETERSİZLİKLERİ HAFTASI

Dr.Ali Daştan İyot Yetersizliği konusunda tüm vatandaşları uyardı.Bu konuda ki açıklaması ise şöyle; Önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliğinin toplum üzerine olan etkilerinin önlenmesi amacıyla Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde 1994 yılından bu yana “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” yürütülmektedir. Toplumun iyotlu tuz kullanımı ve saklama koşulları hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla da Haziran ayının ilk haftası Sağlık Bakanlığı tarafından İyot Yetersizliği Hastalıkları Haftası olarak belirlenmiştir. Dünyada önlenebilir zeka geriliğinin en sık görülen, en önemli nedeni iyot yetersizliğidir. İyot her gün belli miktarda mutlaka alınması gereken bir mineraldir. Beyin, vücut gelişimi ve organların faaliyetleri için gereklidir. İyottan yetersiz beslenen çocuklar akranlarına göre 13,5 puan zeka kaybına uğrarlar. Bu nedenle “İyotlu Tuz, Akıllı Tuz” doğru bir tanımlamadır. İyot yetersizliği hastalıkları insan gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. En yıkıcı etkilerini ise; erken gebelik döneminde beyin ve merkezi sinir sisteminin gelişimini bozarak, özellikle de okul çağındaki çocuklarda geri dönüşü mümkün olmayan öğrenme yeteneğinde azalmayla göstermektedir. İyot yetersizliği; çocuk ve gençlikte guatr, büyüme geriliği, öğrenmede güçlük, okul başarısızlığına sebep olurken, yetişkinlerde ise guatr, tiroid bezinin çalışmaması, zihnin yeterli çalışmaması, güçsüzlük gibi çeşitli hastalıklara yol açabilir.İyot, insan vücudunda çok az miktarda bulunan, normal büyüme ve gelişme için gerekli bir elementtir. Günlük alınması gereken miktar, bir toplu iğne başı kadar azdır. İyot eksikliği dünyada korunabilir zeka geriliğinin sık nedenlerinden biridir ve vücudumuza besinler, su ve deniz ürünlerinin tüketimi ile alınır. Ancak besinlerde ve içme suyunda yeterli iyot bulunmuyorsa o zaman vücudun ihtiyacı olan iyot alınamaz. Ülkemizde besinler ve içme suyuyla yeterli iyot alınamamakta, çocuklarımız ve yetişkinlerimiz iyot yetersizliği ve ona bağlı sorunlardan etkilenmektedir. İyot yetersizliği hastalıklarını önlemek için alınacak başlıca önlem bireylerin iyot alımını artırmaktır. Bu nedenle Ülkemizde sofralık tuzlar iyottan zenginleştirilmiştir. Tuzdaki iyot ısı, ışık ve nemden olumsuz etkilenir. Bunu önlemek için İyotlu tuz renkli, kapaklı bir kapta veya dolap içinde ışık almayacak şekilde saklanmalı, saklandığı yer kuru olmalı, tuz içinde bulunan iyodun yemek pişerken kaybolmaması için yemek ateşten indirilirken konulmalı veya sofrada yerken ilave edilmelidir. Halkımızın iyotlu tuz kullanımı ile birlikte doğru saklama ve kullanma koşulları konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum.

İŞKUR – MARKA İŞBİRLİĞİ

İŞKUR Yalova tarafından Uzun Süreli İşsizler ve Özürlülere Yönelik İş Danışmanlığı Sisteminin geliştirilmesi amacıyla yapılan, “İŞKUR’ da Dezavantajlı Gruplara Yönelik İş Danışmanlığı Sisteminin Geliştirilmesi Projesi”  2011 Yılı I.Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından uygun bulunan projemiz 30 Mayıs 2011 tarihinde Uzman Dr. M. Cemil ÖZDEN yönetiminde uygulanmaya başlandı. Nisan ayında taraflar arasında sözleşmenin imzalanması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile birlikte ülkemizde ilk olarak uygulanması planlanan bu projeyle, İŞKUR Yalova ‘da “İş Danışmanlığı” hizmetinin, modern usul ve teknikler ile etkili olarak sunulabilecek şekilde gerekli sistemin kurulması, sürekliliğinin sağlanması ve pilot uygulamaların sonunda geliştirilecek sistem önerilerinin ilimizde uygulanarak işsizlerimize daha sistemli yardımcı olmak ve tüm İŞKUR’ca pilot uygulama sonuçlarının paylaşılması ile ülke genelinde hizmetlerin geliştirilmesine katkı hedeflenmekte.

OKUYAN’IN MELEKLERİ SON SÜRAT..

Okuyan’ın Melekleri Bir An Durmuyor.. Yalova’dan bağımsız olarak adaylığını koyan Yaşar Okuyan’a seçim çalışmaları süresince destek veren gönüllüler dur durak bilmiyor. Yaklaşık 1 aydan bu yana Yalova’da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ve bu süre zarfında Yalova’nın tüm ilçe, belde ve köylerini gezen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve aynı zamanda Yalova bağımsız Milletvekili adayı Yaşar Okuyan’a en büyük desteği yanında bulunan gençler ve bayanlar veriyor. Kendilerine “ Gönüllüler Grubu” adını veren ve Yaşar Okuyan’ın adeta melekleri olan bayanların ve gençleri bu özgüven içinde çalışmaları takdir topluyor. Seçimlere kısa bir süre kalması ve seçim çalışmalarının hızlanmasından etkilenmeyen “ Gönüllüler Grubunu”  çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte.

BİRİLERİ YALAN SÖYLÜYOR..

Yalova Bağımsız Milletvekili Adayı Yaşar Okuyan Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova İl Teşkilatı tarafından açıklanan Seçim Beyannamesini ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova ile ilgili dağıtılan broşür arasındaki çelişkilere vurgu yaptı.Okuyan, “Ya Başbakan ya da vekil adayları yalan söylüyor” dedi. Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın Yalova Bağımsız Milletvekili adayı Yaşar Okuyan’ı Yalı Caddesi’ndeki seçim irtibat ofisinde ziyaret ederek kendisine destek verdiklerini söyledi. Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, “Okuyan Türkiye’de iz bırakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından birisidir. Kendisi İş Güvencesi ve İşsizlik Sigortası’nın çıkartılmasında önemli katkılar sağlamıştır” dedi. Ardından gazetecilerin AKP tarafından açıklanan Yalova Seçim Beyannamesini hatırlatmaları üzerine ise Okuyan, “AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan bir broşür var. Bu broşürle AKP’li vekil adayları tarafından yayınlanan Yalova Seçim Beyannamesi arasında ciddi çelişkiler var. Örneğin Başbakan’ın Yalova için hazırladığı broşürde ildeki OSB sayısının 3’e çıkartıldığı belirtilirken vekillerin seçim beyannamesinde ise Türkiye’de OSB’si olmayan tek il Yalova’dır deniyor. Öte yandan Hastane sayısını 4’e çıkardık deniyor. Ben Selimiye ve Hayriye dahil her yere baktım. Hatta Delmece Yaylasını dahi aradım böyle bir hastane yok. Ya Başbakan ya da AKP’li vekil adayları yalan söylüyorlar” dedi. “ATMA RECEP ATMA DİN KARDEŞİYİZ”AKP Yalova Seçim Beyannamesine eleştiri yağmurunu sürdüren Okuyan beyannamede yer alan, “Yalova’ya 30 adet 5 yıldız ve üzeri turistik tesis yapılacak” maddesine yönelik ise, “Bunlar Başbakanlarının öğrencisi. Ben Recep Tayyip Erdoğan’a da birçok açıklaması sonrasında, ‘Atma Recep atma din kardeşiyiz’ derdim. Anlaşılan bunlarda Başbakanın öğrencileri. Sallayın ama Allahtan korkarak sallayın” şeklinde konuştu. “DÜNYANIN EN PAHALI AKARYAKITINI KULLANIYORUZ”Bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını değerlendiren Petrol İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, “Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Yalova bağımsız milletvekili adayı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ı ziyaret etti. Okuyan’a seçim çalışmalarında başarılar dileyen Öztaşkın, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Petrol ve akaryakıt fiyatlarını değerlendiren Öztaşkın, şöyle konuştu:” “Şu anda petrolün varili 100 doların üzerinde. Bu fiyat tamamen spekülatif bir fiyattır. Çünkü petrolün varil başı çıkarım maliyeti örneğin Ortadoğu’da 4 dolardır. Bizim gibi ülkelerde 12-13 dolardır. Bunun üzerine karları koyduğunuz zaman varil başına 30 dolarlık fiyat her zaman kardır. Bunun üzerindeki bütün fiyatlar spekülatif fiyatlardır. Zaman zaman dünyada gelişen olaylar. Çıkarılan söylentiler fiyatları arttırıyor. Yok petrol rezervleri azalıyormuş. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yeni yeni rezervler bulunuyor.” Türkiye’de dünyanın en yüksek fiyattaki akaryakıtının tüketildiğine değinen Öztaşkın, “Petrol ve petrol ürünlerinden elde edilen vergi gelirleri toplam vergi gelirlerinin yüzde 20’sini oluşturuyor. Yani bu devlet vergi gelirlerinin yüzde 20’si petrol ve petrol ürünlerinden elde ediyor. Dolayısıyla hükümet, açıklarını kapatmak için akaryakıt fiyatlarına yükleniyor. En kolay alabileceği vergi akaryakıttan aldığı vergi. Bugün satın aldığımız benzinin yüzde 67’si vergidir. Bunun üretim maliyeti yüzde 20 civarındadır. Gerisi de nakliye ve bayiinin payıdır. Yüzde 67’si ise vergidir. Fiyatların yüksek olmasını yegane nedeni vergidir. Verginin de vergisi alınmaktadır. Devlet, en yüksek vergiyi petrol, akaryakıttan alıyor” dedi.

ATATÜRK SLÜETİ IŞIKLANDI..

Yalova şehir merkezi girişinde bulunan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışıklı silueti Yalova Belediyesi ekiplerince onarıldı. Geçtiğimiz yıllarda kentimizin giriş caddelerinden biri olan Yalı Caddesi ile dörtyol kavşağını kesişme noktasına konan ve gece güzel bir görünüm yaratan Atatürk siluetinin arızalanan ışık tertibatı yenilendi. Geçtiğimiz yıl cephe iyileştirmelerinin yapıldığı Yalı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk’ün ışıklı silueti, kentin estetiğine ayrı bir güzellik kattı.

SÜRÜCÜLER TRAFİK IŞIKLARI İSTİYOR

YENI NATO YOLU KAVŞAKLARDA TEHLIKE ARZEDIYOR. TRAFIK IŞIKLARI KOYULMAZSA DAHA COK KAZA YAŞANIR.   Çınarcık’a bağlı Teşvikiye beldesinden geçen nato yolu ve karayolu kavşagında can kaybı olmayan kaza yaşandı. Tır ile kamyonet carpıştı. Kamynet tırın sol depo kısmına carptı. Ve tır bu hızla kamyonetı altına aldı. Kazada can kaybı yaşanmazken kaza ucuz atlatıldı. Yenı açılan bu yol kavşagı tehlıke arzetmekte ve önumuzdekı gunlerde buraya ışık koyulmazsa daha cok kaza yaşanır. Çınarcık jandarma ekıplerı olay yerıne geldıler gereklı ıncelemelerı yapıp. Olayla ılgılı araştırma yaptılar.