YAZ AYLARINDA BEYİN KANAMALARINA DİKKAT!

0
20tem.mustafayılmaz

20tem.mustafayılmaz
Özel Yalova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yılmaz yaz aylarında sıklıkla görülen tansiyon yükselmelerinin ve fazla güneşe maruz kalmanın beyin kanamalarına yol açabileceğini belirtti ve açıklamalarda bulundu.

Özel Yalova Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yılmaz, ‘Beyin kanaması kafatası içerisinde gerçekleşen kanamalara verilen ortak isimdir. Kanamaya yol açabilen çeşitli nedenler vardır ve kanama nedeniyle oluşan hayati risk, kanama nedenine, kanamanın yerine ve miktarına bağlıdır.Beyin kanamalarını iki ana gurupta inceleyebiliriz.’ Dedi.

Dr. Mustafa Yılmaz beyin içine ve beyin dışına olan kanamalar hakkında bilgiler vermeye devam etti.

BEYİN İÇİNE OLAN KANAMALAR: Beyini besleyen damarların cidarının yırtılması sonucu, kanın beyin içine sızması ve beyin dokusunu tahrip etmesidir. Beyin damarları yaş ilerledikçe yıpranırlar ve elastiki özelliklerini kaybederler. Bu nedenle özellikle tansiyon yüksekliği olan yaşlı insanlarda sıklıkla yırtılarak beyin kanamaları oluştururlar. Hastaların bir tarafları felç olur. Ayak ve el (tutulan tarafta) tamamen veya kısmen felç olur. Ayrıca konuşma merkezinin tutulduğu durumlarda hasta konuşamaz. Genç yaşlarda beyin damarlarının cidarının zayıflaması sonucunda balonlaşması ve bu balonlaşan kısmın yırtılması neticesinde beyin kanaması oluşabilir. Damarlarda oluşan bu balonlara “ANEVRİZMA” adı verilir. Anevrizma rüptürü, yani anevrizma yırtılması her yaşta görülebilir. Önceden tespit edilmeleri mümkün değildir. Hastanın hiç bir şikayeti olmaz. Ani bir zorlanma, heyecanlanma ile balonlaşan damar yırtılabilir.

BEYİN DIŞINA OLAN KANAMALAR: Genelde travmalar sonucunda oluşurlar. Beyinin üzerinde DURAMATER denen bir zar vardır. Bu zarın üstünde bulunan damarlar travma neticesinde kırılan veya çatlayan kafatası kemiklerinin zedelemesi ile kanama yapabilirler. Oluşan kanama beyin zarı duramater ile kafatası kemikleri arasında birikir ve beyinin sıkışmasına neden olur. Ameliyat edilmezse beyin ölümü husule gelir ve hasta ölür. Bu kanamalara EPİDURAL HEMATOM adı verilir. Şiddetli travmalarda beynin üzerindeki damarlarda zedelenebilir. Bu damarlardan sızan kan duramater (Beyin zarı) altında birikerek yine beyinin sıkışmasına neden olur. Bu kanamalara SUBDURAL HEMATOM adı verilir. Ayrıca beynin üzerini örten çok ince bir zar olan araknoid zarın altına doğru da kanama olabilir. Bu tür kanamalara da SUBARAKNOİD KANAMA adı verilir.

Beyin Kanaması Belirtileri

Beyin kanaması belirtileri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Mustafa Yılmaz, kanamanın beynin hangi bölgesinde meydana geldiğine bağlı olarak değiştiğini belirtti. ‘ Örneğin kanama beynin görmeyle ilgili bölümünü etkilediyse görme bozuklukları, konuşmayla ilgili bölümünü etkilediyse konuşma bozuklukları görülebildiğini, vücudun tek tarafında meydana gelen güçsüzlük, denge ve koordinasyon problemleri beyin kanamasının genel belirtileri arasındadır. Eğer kanama beynin alt kısmında, beyin sapındaysa hasta komaya girebilir. Bazen beyin kanaması aniden ortaya çıkan belirtilere yol açabilir ancak kanamaya bağlı belirtilerin ortaya çıkması kanamanın başlamasından itibaren birkaç saat veya birkaç gün sürebilir.’ Dedi.

Teşhis (Sanal Anjiyografi) ve Tedavi

İntraserebral beyin kanamalarında teşhis Bilgisayarlı Tomografi ile kolayca konur. Normal kanamalarda 2 kesit bilgisayarlı tomografi ile teşhis konulabilir fakat beyin damarlarındaki yumaklaşma (AVM) ve balonlaşma (Anevrizma) hastanemizde de bulunan 128 kesit bilgisayarlı tomografi ile yapılabilen sanal anjiyografi testiyle kanama öncesinde teşhis edilebilir. BT ayrıca kanamanın büyüklüğü ve yerleşimi hakkında değerli bilgiler veren bir yöntemdir. Tedavi; kanamanın büyüklüğüne, hastanın yaş ve genel durumuna göre ilaçlı veya cerrahidir. Medikal tedavi; hastanın tansiyonunun normal seviyelere çekilmesi, kanda koagülasyon bozuklukları söz konusu ise tedavisi, beyin ödemi gelişmiş ise beyin ödemi ile mücadele, elektrolit metabolizmasının düzenlenmesi gibi genel tedbirler içerir. Belirgin kitle etkisi olan veya tıbbi tedaviden faydalanmayan kanamalar cerrahi tedaviye adaydır denilebilir.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/atawp/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997