YASKİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

0
20Tem.YASKİ

20Tem.YASKİ

TİGEM açıklarındaki boruda patlak olduğu ve lağım sularının denize aktığı yönündeki söylentilerin üzerine YASKİ bir açıklama yaparak iddiların asılsız olduğunu söz konusu kokunun ise dipteki yoğunların deniz yüzeyine çıkmasından kaynaklandığını belirtti.

Yalova Atık Su Arıtma Birliği (YASKİ) tarafından yapılan açıklamada Üst kurumlar tarafından belirlenen normlara ve standartlara uygun arıtma ve deşarj yapma zorunluluklarının olduğunu bunun dışındaki bir alternatifin düşünülmesinin dahi mümkün olamayacağını vurgulanırken şu ifadelere yer verildi.

Sosyal medyada yer alan ‘’Yıllardır Yalova sahiline akan lağım suları Bahçeli evler mahallesi sakinlerini ve Yalova’da denize girenleri bıktırdı. Her sene deniz mevsiminde sahillerde sular temiz diye açıklamalar yapılırken 30 yıl önce yapılan arıtma tesislerinden çıkan boruların TİGEM sahili açıklarında patlaması yüzünden lağım suları denize akmaya başladı’’ iddiaları üzerine yapılan açıklamadır;

YASKİ; kendisine üye olan Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Kadıköy ve Termal belediyelerinin kanalizasyon sistemleri ile toplanan atıksuları ana kolektörler ve terfi merkezleri ile arıtma tesisine iletmek, toplanan atıksuları mevzuatlara uygun olarak arıtmakla görevli bir kuruluştur. Kanalizasyon bakım ve onarımlarını yapmak YASKİ’ nin görevleri arasında olmayıp talep halinde destek verilmektedir. Her Belediyenin kendi bünyesinde bu konu ile ilgili hizmet birimleri bulunmaktadır.

Bahse konu derin deşarj hattındaki patlaktan kurumumuzca arıtılmamış lağım sularının verildiği yönündeki haberler tamamen asılsızdır.

Söz konusu iddialarla ile ilgili olarak teknik dayanak var mıdır? derin deşarj hattına lağım suyu verildiği kanaatine nasıl varılmıştır? Belli aralıklarla ilgili kurumlarca denizden alınan su numuneleri sürekli olarak analiz edilmekte ve analiz sonuçları online olarak internette yayınlanmaktadır. TÜRKAK tarafından akredite olmuş, Bakanlıktan gerekli yetki ve izinleri almış laboratuvarlara yaptırılan analiz sonuçlarının hatalı olduğu kanaatine nasıl varılmıştır? Eğer koku oluşuyorsa bunun sebebi geçen senelerde olduğu gibi ters akıntı ile biriken yosun yoğunluğu sonucu oluşan anlık kokular olamaz mı?

Deniz Deşarjı Projesi ile ilgili olarak İller Bankasına yetki, Birliğimize üye Belediyelerimiz tarafından verilmektedir. İller Bankası kredilendirmeyi ve onay sürecini tamamen üye Belediyeler üzerinden yürütmektedir.

2014 yılında yenilenen Mahalli seçimler sebebi ile Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclisleri değiştiğinden İller Bankasınca başvuru işlemlerinin yenilenmesi talep edilmiştir. Üye Belediyelere SUKAP kapsamında hibe desteği sağlanarak yetki dosyaları yeniden İller Bankasına sunulmuştur.

Üye Belediyelerimizden toplanan atıksular arıtma tesisimize alındıktan sonra ileri arıtmaya tabi tutulmakta ve bardenpho prosesine göre arıtılmaktadır. 26047 sayılı Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği limit değerlerinin çok altında ortalama %94 arıtma verimi elde edilmektedir. 27372 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğ gereğince de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkış suyumuz online olarak izlenmektedir. Yine ilgili mevzuatlar gereği iç izlemeye esas haftada iki numune alınarak akredite bir laboratuvarda analizleri yaptırılmakta, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce de denetimlere tabi tutulmaktadır.

YASKİ olarak tesislerimizi verimli işlettiğimizden, bunun karşılığı olarak Çevre Kanununun ilgili yönetmelikleri ve Çevre İzinleri kapsamında her yıl hibe desteğinden yararlanmaktayız.

Görevimizi yaptığımızdan kimsenin şüphesi olmasın aynı denize bizler, ailelerimiz ve yakınlarımız da giriyor.

Lağım sularının arıtılmadan denize deşarj edildiğini iddia edenleri her konuda mahallinde ayrıntılı aydınlatmak, çıkış suyunun kalitesini göstermek ve teknik bilgi vermek için 7/24 saat tesislerimize davet ediyoruz.

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/atawp/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997